gå
gå

KOMMENTAR: Når skal vi ta gull på hjemmebane?

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Gull-grossisten Norge er beste nasjon i vinter-OL. Men kan vi ikke snart også bli best på lavterskelaktivitet for folk flest?

Gull-grossisten Norge er beste nasjon i vinter-OL. Men kan vi ikke snart også bli best på lavterskelaktivitet for folk flest?

Av: Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv

Denne kronikken ble publisert i Aftenposten 23. februar 2018

Mens norske toppidrettsutøvere nærmest støvsuger Pyeongchang for medaljer, skjer en annen skremmende utvikling her hjemme: Helsekostnader vokser kraftig, og en viktig årsak er mangel på fysisk aktivitet.

Utgiftene har de siste årene økt med over 17 milliarder i året. Helse kostet i 2016 62.186 kroner pr. innbygger, ifølge SSB.

Dette er et stort tankekors og en kjempeutfordring for regjeringens statsråder med ansvar for aktivitet og helse. Mange ser på nordmenn som svært fysisk aktive, men realiteten er det motsatte:

Stillesitting tar snart livet av like mange i løpet av en måned som trafikken gjør på to år.

Ikke bærekraftig

Norsk helsedebatt handler stort sett om lokalsykehus, hvor i Nord-Norge tette blodårer skal utblokkes og kreftbehandling.

Forrige uke var det pasienter med spinal muskelatrofi som fikk innvilget nye medisiner for milliardbeløp. Neste uke står andre pasientgrupper med behov i kø. Og uken etter.

Svært mange vil i tiden fremover få nei.

Når statens inntekter over tid er på vei nedover, og utgiftene til helse, pleie og omsorg vil øke kraftig, sier det seg selv at dette ikke er bærekraftig. Hvis vi skal unngå kraftige skatteøkninger, svært høye egenandeler eller dramatiske kutt i velferdstjenester, må vi skifte strategi.

Vi må bli olympiske mestre i å holde folk friske.

Alle vet at det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Alle er så enige at det drukner i festtaler, og uteblir på partienes prioriteringslister.

Regjeringen som redningsmenn

Det er bare én ting som kan redde helsen i Norge; at Sveinung Stensland (H), Bård Hoksrud (FrP) og Carl-Erik Grimstad (V), som er regjeringens helsepolitiske talsmenn, får med seg ett støtteparti til et milliardløft til forebygging på 2019-budsjettet eller at en samlet opposisjon tvinger det igjennom. Hvis regjeringen skal klare å redusere unødvendige utgifter, må de selvfølgelig først gå etter de lavest hengende fruktene.

Vista Analyse har beregnet at ti minutter økt aktivitetsnivå i befolkningen daglig vil gi opptil 80 milliarder kroner i årlig samfunnsøkonomisk gevinst. Deler av dette kan oppnås med små investeringer.

Da vil det være ansvarsløst ikke å fokusere på dette.

Gå for gull i 2019

En god start på dette vil være en omprioritering til mer forebygging på 2019-budsjettet.

Norsk Friluftsliv og de frivillige aktivitetsorganisasjonene er i så måte regjeringens beste samarbeidspartnere. Vi skaper mer aktivitet, reduserer ensomhet, kutter samfunnets kostnader og bidrar til at mer penger kan brukes på tiltak for arbeidsledige, mer barnevern, flere helsesøstre, tryggere skoleveier og annet vi trenger for å gi flere mennesker gode liv.

2018 vil bli husket som det året hvor de aller sprekeste av oss satte gullrekord i Pyeongchang. Hvorfor ikke la 2019 bli året hvor Norge går for gull i å holde folk flest friske?

Her kan du lese flere kommentarer og kronikker fra Norsk Friluftsliv

Del denne artikkelen