Knut J. Herland ny styreleder i Norsk Friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Knut Herland er valgt som ny styreleder i Norsk Friluftsliv. Som aktiv jeger og friluftsmann, brenner han for at vi skal bruke den flotte naturen vi har i Norge, uten å forbruke den.

Tekst: Linn Elise Jakhelln
Foto: Wanda Nordstrøm

Herland har hatt et aktivt politisk liv, og har blant vært ordfører i Eidsberg kommune i 16 år. Han har også bakgrunn fra både Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Kennel Klub og Den Norske Turistforening.

Som nyvalgt styreleder mener han en av de viktigste utfordringene friluftslivet står overfor, er å bevare retten til å ferdes i naturen.

–  Muligheten til å benytte seg av utmark og friluftsliv må ikke strupes igjen. Kommersielle stengsler eller bompenge-finansiering, også for å kunne benytte utmarka vår, det er noe jeg kommer til å jobbe veldig imot. Og så skal vi ivareta friluftsloven vår. Den er unik, og den må vi ikke skusle bort. Det handler om gamle tradisjoner som må videreføres.

Bruke uten å forbruke

I tillegg til sin lange fartstid i politikken, har Herland påtatt seg mange oppgaver i utvalg, styrer og råd i årenes løp. En sak han virkelig brenner for, er at vi som bruker naturen også må verne om den.

– Vi skal kunne bruke den flotte naturen vi har i Norge, og glede oss over det. Men den må ikke forbrukes.

I dag er truslene mot friluftsarealene mange. Av utfordringer som opptar ham, nevner Herland både forsøpling, støy og nedbygging av natur.

– Dette med vindmøller er jo i skuddet nå, og jeg er veldig opptatt av det visuelle, også når det gjelder vindmøller. Det er ikke noe vakkert syn. Sterke begrensninger på støy og annen forurensning er også viktig for å bevare naturen både i vann og på land.

– Vi skal tenke på alle

Norsk Friluftslivs visjon for de neste tre årene er at enda flere skal få oppleve friluftsglede – oftere. Skal vi klare det, mener den ferske styrelederen det trengs enda bedre tilrettelegging for friluftsaktivitet.

– Positiv tilrettelegging for å komme seg ut i friluft, er viktig. Vi skal tenke på alle. Ikke bare de som er spreke og har gode ressurser til å være ute i naturen, men også enkeltmennesker som kanskje har sykdom eller andre ting som kan gjøre at det kan være utfordrende.

Han trekker også fram Norsk Friluftslivs prosjektsatsinger på inkludering og friluftsliv i skolen, som tiltak han har stor tro på.

– Menneskene som flytter hit til Norge skal også få mulighet til å tilegne seg den flotte naturen vi har. Og de trenger av og til hjelp til det, så inkluderingsprosjektet synes jeg er spennende. Og skoler og barnehager, ikke minst. Det å skape læringsarenaer for å ivareta naturen og bruke den på en fornuftig måte, det må vi gjøre så tidlig som mulig. Og det er jo allerede i barnehagen.

Gleder seg

I mange år drev Knut J. Herland sin egen gård med grønnsaks- og blomsterproduksjon. I dag er han pensjonist, og bruker mye av fritiden sin på storviltjakt, fiske og annet friluftsliv.

– Jeg har alltid likt utmark og friluftsliv, spesielt innenfor jaktsektoren. Men jeg er også opptatt av å bare kunne være ute. For meg som har vært mye på kontorer og møter og så videre, er det viktig å kunne sette av tid til å nyte friluftslivet, og på den måten også få en helsegevinst. Det synes jeg det er viktig å fremheve. Og i den alderen jeg er i nå, så er jo det enda mer viktig, smiler han.

Nå ser friluftsentusiasten fram å ta fatt på oppgaven som styreleder i paraplyen for 17 norske friluftsorganisasjoner.

– Det er mange organisasjoner som er tilknyttet denne paraplyen, så det er viktig å finne felles løsninger på mange av utfordringene framover. Jeg er veldig spent på å bli kjent med styret, som er nye, spennende mennesker for meg. Så jeg må si jeg gleder meg til å ta fatt på det.

 

Del denne artikkelen