Knusende seier til Norsk Friluftsliv i Nordkapp-saken

Publisert – Sist oppdatert 27.01.2020
Foto: Wanda Nordstrøm

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt medhold på nesten alle punkter til Norsk Friluftsliv i klagen på praksis ved innkreving av adkomstavgift på Nordkapp-platået.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ferdigbehandlet Norsk Friluftslivs klage på Nordkapp kommunes behandling av videreføringen av løyve til å kreve inn adkomstavgift på Nordkapp-platået.

Norsk Friluftsliv har arbeidet med Nordkapp-saken i 30 år, og har derfor vært svært spente på avgjørelsen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

– Det er derfor med stor lettelse at vi har fått en så klar og sterk uttalelse fra Fylkesmannen. Uttalelsen er også en sterk støtte til allmennhetens tilgang til natur, og at vi alle ikke kan stenges ute fra utmark gjennom høye avgifter. Denne uttalelsen vil få stor betydning for praktisering av allemannsretten for mange år fremover, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Generalsekretæren sier det er med blandede følelser Norsk Friluftsliv mottar avgjørelsen.

– Vi beklager at allmennheten sannsynligvis har blitt avkrevd ulovlige avgifter for flere hundre millioner kroner, og at disse pengene har gitt operatører store overskudd. Den sendrektige oppfølgingen av våre klager har også medført mye tid og kostnader for oss, og dype sår i lokalsamfunnet som det vil ta mange år å lege, sier Lasse Heimdal, og legger til; 

– Vi må også vurdere om friluftsloven eller dens forskrifter bør endres slik at det blir mindre tvil om hva som er rett lovforståelse, og at det i framtiden ikke vil være mulig å kunne feiltolke eller misbruke loven over så lang tid.

Les også: Inngangspengene på Nordkapp i strid med loven

Del denne artikkelen