KLPs idékonkurranse – Allemannsrettens hus

Publisert – Sist oppdatert 07.02.2020

Vi ønsker å realisere Norges første Allemannsrettens Hus, med fokus på det bynære friluftslivet og spektakulære opplevelser sentralt i Oslo sentrum.

Norge mangler et nasjonalt formidlingssenter for friluftsliv og urbane naturbaserte opplevelser. Norsk Friluftsliv har derfor sendt Kommunal Landspensjonskasse (KLP) et forslag om å lage den nye og viktige møteplassen for Norges største fritidsaktivitet på toppen av deres kommende bygg i Biskop Gunneruds gate 14B i Oslo , og være inkubator for utvikling av løsninger for friluftsliv og folkehelse i det 21. århundre.

KLP har utlyst en konkurranse om bruk av det nye byggets toppetasje, og vinneren vil få «bo» der gratis i 10 år.

Sammen med våre 17 organisasjoner vil vi bygge et nasjonalt besøks- og kompetansesenter, en attraksjon med høy «wow-faktor» og friluftslivsopplevelser ingen før har sett i byen.

Vil skapet et fyrtårn

Det vil være topptur-muligheter, nasjonalpark på taket, via ferrata, bålplass og fossefall. Her skal du få inspirasjon til naturopplevelser, muligheter til selv å prøve aktiviteter, kunnskap om byplanlegging, nærfriluftsliv og naturen som læringsarena i skolen. Organisasjoner vil holde kurs og seminarer, og gjøre medieproduksjoner.

Vi vil skape et fyrtårn som gir utsikt til framtidens løsninger for naturopplevelser og innsikt i allemannsrettens og friluftslivets betydning for folkehelsen. Ved å komme inn, får du inspirasjon til, og en opplevelse av, å komme ut.

Bygget skal brukes av innbyggere, organisasjoner, skoler, medier og kommunale arealplanleggere.

Planen er at det også skal romme kontorlokaler for Norsk Friluftsliv og Syklistenes Landsforening, og et moderne formidlingssenter og møterom inspirert av vitensentre og landskapsarkitekter, som møter skolens nye læreplaner.

Naturbaserte opplevelser i byer

Det er et stort behov for møteplasser og kompetansepåfyll for tilrettelegging for naturbaserte opplevelser i byer og tettsteder, og hvordan aktiv transport, som sykling, skal bli en tryggere og større del av våre bevegelser i hverdagen.

Plasseringen sentralt i Oslo med mange aktivitetsmuligheter og alle samferdselsmuligheter rett i nærheten, gir en unik mulighet til å fylle rollen som fyrtårn, og utnytte de natur- og friluftslivsmuligheter som byen byr på.

En egen jury er godt i gang med å vurdere alle forslagene. Juryen skal først velge tre vinner-ideer som vil motta kr 100.000 hver. KLP vil utrope de tre finalistene i løpet av februar 2020.

Ta en titt på hvordan Allemannsrettens Hus kan bli seende ut her:

 

Del denne artikkelen