Turufjell
Turufjell

Klager på utbygging i Turufjell: – I strid med nasjonale mål

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

– Vedtaket om utbygging i Turufjell i Flå er i strid med nasjonale mål og interesser, mener Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud og Norsk Friluftsliv.

– Vedtaket om utbygging i Turufjell i Flå er i strid med nasjonale mål og interesser, mener Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud og Norsk Friluftsliv. Fredag sendte de inn en klage til kommunen.

Foto: Tom Helgesen

Den 17. august vedtok kommunestyret i Flå områdereguleringsplan for Turufjell med utbygging av rundt 2.000 hytter i et område på ca 13.700 dekar. Dette på tross av sterke anbefalinger fra både fylkesmannen, Buskerud fylkeskommune og en rekke andre aktører, som fraråder utbygging av hensyn til natur- og friluftslivsinteresser.

I sitt klagebrev til Flå kommune understreker FNF Buskerud og Norsk Friluftsliv at planvedtaket er i strid med nasjonale mål og interesser for arealforvaltningen.

«Etter vår vurdering har ikke kommunen fulgt opp det ansvaret kommunen har som planmyndighet for å ivareta nasjonale og regionale mål og interesser i kommuneplanen for Turufjell. Denne manglende ivaretakelsen av nasjonale og regionale mål og interesser er videreført i områdereguleringsplanen», skriver FNF Buskerud og Norsk Friluftsliv i sitt klagebrev til Flå kommune.

I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen har Fylkesmannen i Buskerud kommet med sterke faglige råd og anbefalinger mot utbyggingen.

I sitt innspill til kommuneplanen skrev Fylkesmannen blant annet: «På bakgrunn av sentrale og regionale føringer om planlegging av fritidsbebyggelse og med vekt på bærekraftig arealforvaltning, vil Fylkesmannen sterkt fraråde de foreslåtte utbyggingsområdene ved Turufjell».

FNF Buskerud og Norsk Friluftsliv klager også på to andre forhold i vedtaket til områdereguleringen for Turufjell.

-I klagen viser vi også til manglende konsekvensutredning ved vesentlige arealendringer fra kommuneplanen, samt manglende medvirkning i forbindelse med oppstart og kunngjøring av arbeidet med områdereguleringsplanen, sier Thomas Andrè Sveri, koordinator i FNF Buskerud.

Sveri påpeker også at FNF er sterkt bekymret for den massive hytteutbyggingen i Buskerud.

I brevet ber de om at klagen får oppsettende virkning, slik at eventuelle anleggsarbeider ikke starter før klagen er behandlet.

– Vi krever at kommunen nå tar ansvar, og revurderer områdereguleringsplanen for Turufjell, i tråd med nasjonale mål om hensynet til natur og friluftsliv skal bli vektlagt i arealforvaltningen, sier Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv.

 

Del denne artikkelen