Klage på snøscooterløyper i Engerdal

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Norsk Friluftsliv har sendt inn klage til Fylkesmannen i Hedmark på vedtaket om lokal forskrift for snøscooterløyper i Engerdal kommune.

Norsk Friluftsliv har sendt inn klage til Fylkesmannen i Hedmark på vedtaket om lokal forskrift for snøscooterløyper i Engerdal kommune. Bakgrunnen er at kommunen ikke har fulgt opp de bestemmelsene som ligger i § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og § 4a i motorferdselforskriften, samt de føringene som ligger i forarbeidene til loven.

Her kan du laste ned klagen.

 

 

 

 

Del denne artikkelen