Karakteristikker ved grønne lunger som oppmuntrer til ro, restitusjon og sosialisering

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk studie fra 2014 har identifisert hvilke karakteristikker ved grønne lunger som oppmuntrer til ro, restitusjon og sosialisering. Bakgrunnen for studiet er at disse dimensjonene kan gi helsegevinster. I studien har 9 grønne lunger i København blitt analysert. Resultatene viser at «grønne karakteristikker» ikke er avgjørende for den sosiale dimensjonen, mens karakteristikker som innbyr… Read more »

En dansk studie fra 2014 har identifisert hvilke karakteristikker ved grønne lunger som oppmuntrer til ro, restitusjon og sosialisering. Bakgrunnen for studiet er at disse dimensjonene kan gi helsegevinster. I studien har 9 grønne lunger i København blitt analysert. Resultatene viser at «grønne karakteristikker» ikke er avgjørende for den sosiale dimensjonen, mens karakteristikker som innbyr til samling bør prioriteres. For dimensjonene ro og restitusjon viser resultatene at grønt dekke og «grønne karakteristikker» er viktig, mens forstyrrende elementer (f. eks. lekeplasser og utsikt) bør unngås.

Les mer om studien her: Identifying features of pocket parks that may be related to health promoting use

Del denne artikkelen