Kan doble snøscootertrafikken

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

Regjeringens lovforslag om snøskutere kan nær doble snøskutertrafikken i løpet av åtte år, og vil gjøre det vanskelig å ivareta friluftslivet. Det viser en fersk rapport fra Vista Analyse.

DNT ga i sommer Vista Analyse i oppdrag å utrede virkningene av lovendringen regjeringen sendte på høring, der de foreslo å åpne for fornøyelseskjøring med snøskuter. I dag er bare nærings- og nyttekjøring med snøskuter tillatt.

Mange reagerte på at regjeringen la fram et lovforslag basert på et så svakt kunnskapsgrunnlag, med altfor mange ubesvarte spørsmål om hvilke konsekvenser forslaget ville få blant annet for natur og friluftsliv. Derfor tok DNT initiativet til en utredning.

Vista Analyse har gjennomført en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og gått igjennom eksisterende forskning om konsekvenser av snøskuterkjøring.

Nå er forskningsrapporten klar – en ny lov vil gi nesten dobbelt så mange snøscootere, flere ulykker og egne scooterløyper i én av tre kommuner.

Vanskelig å forene med friluftsliv
– Blir lovforslaget gjennomført vil det bety et historisk skifte i hvordan vi bruker norsk natur. En så kraftig økning av snøskutertrafikken vil gå på bekostning av de naturopplevelsene og det friluftslivet som så mange i Norge er glade i, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

-Rapporten fra Vista Analyse gir viktig kunnskap som bør få konsekvenser for den videre lovprosessen. I tillegg ser vi gjennom ferske tall fra en undersøkelse utført av Ipsos MMI at det blant velgerne ikke finnes flertall i noe parti for å vedta lovendringen. Det forundrer derfor oss at regjeringen presser gjennom en lovendring nå, når kunnskapsgrunnlaget er så svakt og når mye av kunnskapen vi allerede har tilsier at fornøyelseskjøring ikke burde innføres, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

 

Se hele rapporten fra Vista Analyse her

 

Bildet: DNTs styreleder Berit Kjøll overleverer rapporten til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Del denne artikkelen