Protest mot nye vannscooterregler

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

Mer enn 50 kajakker, robåter og små seilbåter samlet seg nylig i Vestfold for å markere motstand mot en ny forskrift, som kan føre til at vannscootere sidestilles med båter. De ikke-motoriserte «myke» trafikantene på sjøen frykter flere ulykker – dersom vannscootere skal følge samme regler som båter, blir det i praksis fritt fram til å kjøre overalt.

En rekke lag og foreninger som benytter seg av kysten og sjøen er sterkt imot at vannscootere skal likestilles med fritidsbåter. Forum for natur og friluftsliv tok nylig initiativ en protest mot forslaget til de nye regelendringene for vannscootere, og onsdag var et femtitalls kajakkpadlere, småseilere og roere sammen for å signalisere motstand mot det nye forslaget om oppmykning av regelverket ved bruk av vannscooter.

Vannscootermarkering Vestfold– Dette forslaget ønsker vi ikke velkommen. Vannscootere har bare vært tillatt i tre år, og kjøringen har allerede blitt et problem. Derfor trenger vi et regelverk, og håndheving av det – ikke en oppmykning slik forslaget legger opp til, sier Kristin Fredheim, koordinator for Forum for Natur og Friluftsliv i Vestfold.

Markeringen får sterk støtte av Norsk Friluftsliv. Friluftslivsorganisasjonene mener at dersom regjeringen fjerner vannscooterregelverket og likestiller vannscooter med båt fra 2017 vil dette gi økt trafikk nær land, noe som kan føre til flere konflikter og ulykker til sjøs.

-Dersom vannscootere skal følge samme regler som båter, blir det i praksis fritt fram til å kjøre overalt, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

– Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sine egne mål i Friluftslivsmeldingen. Den påpeker at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring allerede i dag utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader, sier Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Les også saken «Feil å sidestille vannscooter med båt»

Bildet øverst: Protestaksjon mot nye vannscooterregler. Fra Sandefjord og Opplands Turistforening Erik Bryn Tvedt (f.v.), Kristin Fredheim Fylkeskoordinator i Forum for natur og friluftsliv og Øyvind Johnsen leder i Forum for natur og friluftsliv. (Foto: Kurt André Høyessen/Sandefjords Blad )

Bildet under, foto: Gunnar Bjørn Gade

Kajakkpadling mot nye vannscooterregler

 

Del denne artikkelen