Jubler for økt friluftslivssatsing fra regjeringen

Publisert – Sist oppdatert 26.06.2018

Regjeringen øker tilskuddene til friluftslivet. Det vil utgjøre en stor forskjell for mange barn og unge, og vil kunne spare helseminister Bent Høie for masse kostnader, tror Norsk Friluftsliv.

Regjeringen øker tilskuddene til friluftslivet. Det vil utgjøre en stor forskjell for mange barn og unge, og vil kunne spare helseminister Bent Høie for masse kostnader, tror Norsk Friluftsliv.

Tekst og foto: Synne Kvam

Regjeringen øker tilskuddet fra spillemidlene til friluftsaktiviteter til barn og ungdom med hele 50 prosent, og tilskuddet til løypetiltak i fjellet og hytter med åtte millioner.

– Noe alle kan drive med

I alt skal 36 millioner kroner gå til friluftslivstiltak for barn mellom seks og 19 år, og 27 millioner kroner skal gå til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Pengene skal fordeles mellom friluftsorganisasjoner og de interkommunale friluftsrådene.

Kulturminister Skei Grande understreker at de gjør dette fordi friluftslivet bidrar til naturopplevelser, mestring og bedre folkehelse. Særlig det at friluftslivet i sin enkleste form er noe alle kan drive med, er viktig for kulturministeren.

– Grunnen til at vi har valgt å prioritere friluftslivet så høyt, er fordi det er viktig for å legge til rette for friluftsliv og bruk av naturen for de som kanskje ikke passer inn i den tradisjonelle idretten, eller på et treningssenter. Det er viktig for den fysiske aktiviteten vår, og friluftslivet er en del av den norske sjela, sier Skei Grande, som overbrakte den hyggelige beskjeden sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

trine skei grande

IKKE FOR ALLE: Kulturminister Trine Skei Grande understreker at idretten og treningssentre ikke passer for alle, og derfor er det viktig å legge til rette for mer friluftsliv. Foto: Synne Kvam / Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner med 950 000 medlemmer, gleder seg stort over økningen av midler til friluftslivstiltak.

– Dette er fantastisk og vil gi en ny boost til friluftslivet, og det vil føre til at man kan plukke opp igjen en del prosjektene fra Friluftslivets år i 2015. Disse pengene vil garantert gi mange barn og unge gode og aktive naturopplevelser, sier en fornøyd generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Han er klar på at dette er en lur investering fra regjeringen, og minner om at man ved å investere én krone i friluftslivet, vil få tre til fem ganger så mye tilbake i form av sparte kostnader på helseutgifter.

– Dette viser at Venstre i regjering gjør en forskjell for natur og friluftsliv, og vi tror at denne investeringen vil føre til at helseminister Bent Høie vil få kuttet i sine helsekostnader, sier Heimdal.

Tilskuddet skal stimulere barn og ungdom mellom seks og 19 år til å drive friluftsliv. Aktivitetene foregår etter skoletid og inkluderer friluftsskoler, åpne aktivitetsdager og organiserte tilbud.

Tilskudd til løypetiltak i fjellet går blant annet til merking og tilrettelegging av løyper. Det gir også tilskudd til overnattingshytter og sikringshytter i tilknytning til rutenettet i fjellet, samt overnattingshytter ved kysten og i lavlandet.

Lasse Heimdal spillemidler

STOR FORSKJELL: Lasse Heimdal tror pengene fra regjeringen vil utgjøre en stor forskjell for mange barn og unge. Foto: Synne Kvam / Norsk Friluftsliv

Del denne artikkelen