Jubler for ny tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser

Publisert – Sist oppdatert 11.08.2020
Tekst: Synne Kvam – Foto: Siri Meland

Kulturdepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning for å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på større friluftslivsarrangementer. 

– Dette er kjempegode nyheter! Dette er en tilskuddsordning vi har etterlyst lenge og jobbet for å få på plass. Så det er veldig gledelig at vi nå får en egen støtteordning som retter seg spesielt til arrangører som legger til rette for å bedre inkludering på sine arrangementer, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet, på lik linje med funksjonsfriske. Forskriften gjelder tilskudd til arrangementer som enten tilrettelegger for, eller er forbeholdt, personer med funksjonsnedsettelser.

Tilskuddsordningen hadde søknadsfrist 15. desember. Neste søknadsfrist vil være 31. mai 2020. Søknader sendes til postmottak@kud.dep.no.

Her kan du se noen av de som fikk midler fra første tildeling: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/25-millionar-til-idrettsarrangement-for-personar-med-funksjonsnedsetting/id2686051/

Alle frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Det er ingenting i veien for at søkerorganisasjonen samarbeider med andre offentlige eller private aktører.

Kulturdepartementet skriver at ordningen først og fremst er ment for større arrangementer.

– Dette er en støtteordning vi håper friluftslivsorganisasjonene benytter seg av, og bidrar til bedre inkludering på sine arrangementer. Denne ordningen burde jo passe veldig godt for de som for eksempel planlegger #nattinaturen-arrangement neste Friluftslivets uke, sier Meland om Norges største friluftslivsfeiring – som går av stabelen 5.-13. september 2020. 

Her kan du lese om tilskuddsordningen.

Del denne artikkelen