Jubel over Stortingets støtte

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har behandlet regjeringens budsjettforslag, og forsterket regjeringens fokus på friluftsliv i 2016. Dette betyr at budsjettet for 2016 vil bli vedtatt med en markant støtte til det frivillige friluftslivet i Norge. Terje Aasland (AP), som ledet forhandlingene, bekrefter tverrpolitisk enighet om å styrke det frivillige friluftslivet og videreføre de gode effektene… Read more »

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har behandlet regjeringens budsjettforslag, og forsterket regjeringens fokus på friluftsliv i 2016. Dette betyr at budsjettet for 2016 vil bli vedtatt med en markant støtte til det frivillige friluftslivet i Norge. Terje Aasland (AP), som ledet forhandlingene, bekrefter tverrpolitisk enighet om å styrke det frivillige friluftslivet og videreføre de gode effektene av Friluftslivets år 2015.

– Svært gledelig og gode nyheter til alle ildsjeler landet rundt som bruker fritiden til å få med andre ut på tur. De har blitt sett og verdsatt. Dette skal det bli mer naturopplevelser og folkehelse av, sier Norsk Friluftsliv. Vi var kjent med at regjeringen etter forhandlinger med sine partnere ønsket å løfte friluftslivsformål med 20 mill i 2016, og styrke flere andre poster med betydning for friluftslivet. Men denne gangen har partiene også brukt tid på å diskutere og begrunne satsingen. Den tverrpolitiske støtten vil få stor betydning for friluftslivspolitikken fremover, understreker Norsk Friluftslivs generalsekretær Lasse Heimdal.

En samlet komité
Aasland bekrefter at alle partiene har samlet seg om friluftslivets betydning og om ta vare på de kvalitetene friluftslivet står for.

– Vi erkjenner at med forholdsvis beskjedne midler får vi svært mye aktivitet når frivilligheten står bak, og det gir menneskene mye. Noe av rikdommen i vårt samfunn er nærheten til natur, mulighetene til å oppleve fysisk aktivitet, rekreasjon og til å få forståelse for naturen. Det er viktig for våre etterkommere og for de oppvoksende generasjoner at vi kan bruke natur på en positiv måte; fremme helse, fysisk aktivitet, og at vi bidrar til å ta vare på naturen. Hele det politiske miljøet opplever at Friluftslivets år har vært  en suksess og har gitt en tydelig fokus på friluftslivets betydning. Dette er et viktig arbeid og bør være av de aller viktigste saker på en kommunepolitikers agenda. Arbeiderpartiet fremmet i fjor ved budsjettforhandlingene en pakke for å få fokus på friluftslivets betydning, i forkant av Friluftslivets år. – Det er en sterk vilje til å bygge dette videre, og dette er etter min mening veldig viktig i den tid vi lever i, sier Aasland.

Samarbeid mellom kommunen og frivilligheten
– Frivilligheten har kjempestor betydning. Jeg tror kommunenes viktigste oppgave er å legge til rette, sørge for at aktivitetsområder er tilgjengelig og at det er lagt til rette for en infrastruktur med parkering osv. Frivilligheten har mer en oppgave med å legge til rette for aktivitet i natur. Frivilligheten er helt avgjørende. Uten den klarer ikke det offentlige denne oppgaven.

Aasland understreker to viktige dimensjoner ved bruk av natur; Det eneste er folkehelsa. – Som mennesker er vi fattigere, hvis vi ikke får brukt kroppen på en positiv måte.  Det finnes jo ikke noe bedre enn å få brukt naturen til dette. Det andre er når du

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Lasse Heimdal og Guri Melby (V)

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal og Guri Melby (V) er begge fornøyde med en styrking av friluftslivet i Norge i budsjettforslaget.

 bruker enten nærområdet med god tilrettelegging, eller naturen for øvrig, så får du lyst til å ta vare på det. Naturområdene er med å gi menneskene de gode opplevelsene.

Arbeiderpartiet ønsker mer
– På vegne av mitt eget parti så skulle vi hatt enda mer penger til disse formålene. I Arbeiderpartiet startet vi opptrappingen av vårt friluftsliv satsing i fjor med en brei samling. Det er viktig å satse på de yngste. Blant disse er det i dag mye inaktivitet. Det er jo mye kult ungdommen kan tilbys i natur, sykling for eksempel, vel og merke innenfor det som er fornuftig på naturens vegne. Å legge til rette for slik aktivitet er viktig for de unge. Vi må sørge for at arenaene er tilgjengelig for alle.


Regjeringspartnerne styrket budsjettforslaget

Guri Melby (V), som representerte Venstre i komiteen, bekrefter den brede oppslutningen i komiteen om friluftslivet. Venstre har hatt en sterk satsing på naturvern og friluftsliv i årets budsjettforhandlinger, og sørget sammen med KrF for at regjeringen har prioritert opp friluftslivet i sitt budsjettforslag. Venstre har vært en sterk røst i å fremme friluftslivets naturgrunnlag gjennom fokus på villaksforvaltning, vannforvaltning, skogvern, biologisk mangfold, nasjonalparker, kulturminnevern, naturkartlegging m.m. Venstre fremmet også økt støtte til miljøorganisasjoner og til friluftslivsaktivitet, og mener det fortsatt er et stort behov for skjøtsel og nye tiltak i norske verneområder.

Komiteens uttalelser
Norsk Friluftsliv mener det er veldig gledelig at komiteen denne gang har avgitt så mange felles merknader om friluftslivet. Dette viser en tverrpolitisk enighet som muliggjør sterkere felles politiske satsinger i årene fremover.

Om friluftslivet uttaler en felles komité at: «Komiteen viser til at friluftsliv er den aktiviteten som mobiliserer flest mennesker i alle befolkningsgrupper til hverdagsaktivitet. Allerede nå viser satsing på Friluftslivets år at flere mobiliseres av nasjonale satsinger til å bruke naturen på en aktiv og god måte. Komiteen mener det er viktig å styrke satsing på friluftsliv gjennom aktivitetsmidler til nasjonale frivillige friluftslivsorganisasjoner, og viser til den eksisterende ordningen som forvaltes av Norsk Friluftsliv.»

Hele komiteens foreløpige innstilling finner du HER
(søk på ordet «friluftsliv» m. ctrl+f)

 

 

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Del denne artikkelen