Nordisk møte i Oslo
Nordisk møte i Oslo

Inviterer til nordisk workshop om inkludering

Publisert – Sist oppdatert 09.06.2017

9. februar 2017 står temaet «hvordan inkludere nye grupper i friluftslivet» på agendaen i Gøteborg. Da arrangeres den tredje nordiske workshopen, av i alt fire totalt – med hovedfokus på hvordan man kan jobbe for å inkludere innvandrere og multikulturelle i friluftslivet. Norsk Friluftsliv inviterer nå sine medlemsorganisasjoner til å delta på samlingen i Sverige. … Read more »

9. februar 2017 står temaet «hvordan inkludere nye grupper i friluftslivet» på agendaen i Gøteborg. Da arrangeres den tredje nordiske workshopen, av i alt fire totalt – med hovedfokus på hvordan man kan jobbe for å inkludere innvandrere og multikulturelle i friluftslivet.

Norsk Friluftsliv inviterer nå sine medlemsorganisasjoner til å delta på samlingen i Sverige. 

Det er Nordisk Ministerråd som finansierer de nordiske workshopene, hvor målet er å er å sikre et fremtidig høyt felles fokus på friluftsliv i Norden.

Hver workshop skal munne ut i noen felles anbefalinger som oversendes Nordisk ministerråd. Det er ett uttalt mål at organisasjonene ønsker å legge grunnlaget for en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv.

Ulike temaer
Temaene for workshopen er som følger:

Immigrants and new groups
* Explore Nordic experiences and knowledge
* Common visions and challenges for working with immigrants and new groups
* Needs for future work

Ungdommer ønskes
På workshopen møtes rundt fire til seks organisasjoner fra hver av de nordiske landene, og hvert land har tid til å presentere noen gode prosjekter i plenum.

Hvis din organisasjon har en representant mellom 16-26 år som ønsker å delta, er det svært ønskelig, men ingen betingelse. Prosjektet dekker kostnader for inntil seks representanter fra Norge.

Hver samling er avsluttende, og det er ok å kun delta på én samling.

Det er lagt opp til en mulig overnatting i Gøteborg – dette avklares med deltakerne. Da legges det opp til et sosialt og hyggelig program i forbindelse med workshopen.

I april ble det første av de fire workshopene arrangert i Oslo, hvor temaet var hvordan man kan få med flere barn og unge i friluftslivet.

Påmeldinger sendes til friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv, Siri Meland – siri@norskfriluftsliv.no. Påmeldingsfrist er 13. januar. 

Les mer om workshopen her og her.

Del denne artikkelen