Inviterer til nettverkskonferanse

Publisert – Sist oppdatert 06.02.2020

Oppland arrangerer flerkulturell konferanse 24. november, på Biri utenfor Gjøvik. Det er Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Oppland, Oppland fylkeskommune, Røde Kors og Norsk Friluftsliv som er arrangører.

– En dag med de gode historiene, inspirasjon, faglig påfyll, tid til samhandling og erfaringsutveksling – er stikkordene for dagen. 

Norsk Friluftsliv arrangerte i mai i år en nettverkskonferanse for friluftslivs-/naturorganisasjonene og innvandrerorganisasjonene. Hensikten var å skape en møteplass for organisasjonene da utfordringen til mange av Norsk Friluftsliv sine organisasjoner er at de har vanskelig for å nå ut til disse gruppene. Innvandrerorganisasjonene på sin side har kanskje ikke noe forhold til Norsk Friluftsliv sine 16 medlemsorganisasjoner eller hvordan friluftslivet er organisert.

I Oslo i mai møttes flere sentrale organisasjoner, men for å oppnå samarbeid på tvers, er det gledelig at det nå også begynner å arrangeres regionale nettverkskonferanser. 

Nå er Oppland først ut, den 24.november. Oppland fylkeskommunen har en samling for kommunene på dagtid, mens Ole Morten Fossli i FNF har ansvaret på kveldstid, hvor da interesserte fra dagtid er oppfordret til å delta videre på kveldstid. På den måten skaper man også en veldig god plattform for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, som er svært viktig, jamfør både frivillighetsmeldingen og folkehelsemeldingen.

Program flerkulturell konferanse

Du kan melde deg på konferansen her. (påmeldingsfrist er 10.november)

Her kan du finne gode tips til inkludering i friluftslivet.

Del denne artikkelen