Inviterer til kveldsseminar om flerkulturelt friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 09.01.2018

I Tromsø blir det arrangert kveldsseminar 26.oktober. Det er Forum for natur og friluftsliv i Troms, Tromsø Røde Kors og Norsk Friluftsliv som arrangerer.

Forum for natur og friluftsliv Troms, Tromsø Røde Kors og Norsk Friluftsliv inviterer til kveldsseminar om flerkulturelt friluftsliv med formål om inspirasjon og erfaringsutveksling. Seminaret avholdes i Tromsø på gamle Lærerhøgskolen, torsdag 26.10.2017, kl. 18:00-21:00.

Gode historier, inspirasjon, faglig påfyll og en møteplass mellom ulike miljøer for økt samarbeid og aktivitet – er stikkordene for dagen. 

Norsk Friluftsliv arrangerte i mai 2016 en nettverkskonferanse for friluftslivs-/naturorganisasjonene og innvandrerorganisasjonene. Hensikten var å skape en møteplass for organisasjonene da utfordringen til mange av Norsk Friluftsliv sine organisasjoner er at de har vanskelig for å nå ut til disse gruppene. Innvandrerorganisasjonene på sin side har kanskje ikke noe forhold til Norsk Friluftsliv sine 16 medlemsorganisasjoner eller hvordan friluftslivet er organisert, eller hvilke tilbud som finnes.

I Oslo i mai 2016 møttes flere sentrale organisasjoner, men for å oppnå mer samarbeid på tvers, er det gledelig at det nå også arrangeres regionale seminarer. 

Oppland var først ute i november i fjor, og tidligere i september i år arrangerte FNF Telemark et seminar om flerkulturelt friluftsliv som en del av markeringen av Friluftslivets uke. Målgruppen for disse seminareren er alle som er involvert i friluftsliv og flerkultur, og ikke bare i frivilligheten, men også offentlig ansatte. På den måten skaper man også en veldig god plattform for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, som er svært viktig, jamfør både frivillighetsmeldingen og folkehelsemeldingen.

Program seminar om flerkulturelt friluftsliv i Tromsø

Påmelding: innen 24. oktober til troms@fnf-nett.no

Her kan du finne gode tips til inkludering i friluftslivet.

Del denne artikkelen