Integreringsloven – informasjonspakke til kommuner/bydeler

Norsk Friluftsliv har samlet her en digitalpakke med informasjon, inspirasjon og ressurser som vil være til hjelp når kommuner/bydeler skal ta i bruk friluftsliv og frivillighet i introduksjonsprogrammet, og i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.