lindaas 2
lindaas 2

Informasjonsmateriell – om og av Frisk i naturen

Publisert – Sist oppdatert 19.02.2018

Frisk i naturens eget materiell:  Informasjonsflyer – en kort presentasjon av projektet  En presentasjon av prosjektet  Et prosjekt om friluftsliv og folkehelse (folder om prosjektet)  Grønne argument basert på fakta   Sundhetsstyrelsen  Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling  Motion på recept (2004)  Fremme af Mental Sundhed (2000)  Fysisk aktivitet i psykiatrien (2009) (erfaringer)  Fysisk aktivitet i psykiatrien (2006) (undervisningsmateriale)… Read more »

Frisk i naturens eget materiell:

Flyer Frisk i naturen Informasjonsflyer – en kort presentasjon av projektet

En presentasjon av prosjektet En presentasjon av prosjektet

Et prosjekt om folkehelse Et prosjekt om friluftsliv og folkehelse (folder om prosjektet)

Argumentasjonsfolder Grønne argument basert på fakta

 

Dansk flagg

Sundhetsstyrelsen

Fysisk aktivitet - håndbog Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling

Motion på recept Motion på recept (2004)

Fremme af mental sundhed Fremme af Mental Sundhed (2000)

Fysisk aktivitet i psykiatrien (2009) Fysisk aktivitet i psykiatrien (2009) (erfaringer)

Fysisk aktivitet i psykiatrien (2006) Fysisk aktivitet i psykiatrien (2006) (undervisningsmateriale)

Samarbejde mellem forskning og praksis Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Fra cykelbarometer til tarzanjungel Fra cykelbarometer til tarzanjungel (et idékatalog om fysiske rammer, der fremmer bevægelse)

Fysisk aktivitet og eldre Fysisk aktivitet og ældre

Effekt af interventioner Effekt af interventioner som inddrager omgivelserne till at fremme fysisk aktivitet

Friluftsrådet

De grønne områder og sundheden De grønne områder og sundheden

Idekatalog Idékatalog – friluftsliv i byens grønne område

Idèkatalog blå områder Idèkatalog – friluftsliv i byens blå områder

Friluftsliv gir sundhed Friluftsliv ger sunhed – 27 gode grunde til at komme ud og røre sig

Fra medicin til motion Fra medicin till motion (folder)

 

Norsk flagg

Helsedirektoratet

Fysisk aktivitet og helse Fysisk aktivitet og helse – anbefalinger

Fysisk aktivitet - blant voksne og eldre Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge

Sats på sykkel Sats på sykkel

Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund

Barn og unges relasjon Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv – en kunnskapsoversikt

Helse, mestring og naturopplevelse Helse, mestring og naturopplevelse

Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet

Kunnskap om friluftsliv og folkhelse – problemnotat Kunnskap om friluftsliv og folkehelse – problemnotat

 

Svensk flagg

Folkhälsoinstitutet

Barns miljöer för fysisk aktivitet Barns miljöer för fysisk aktivitet

Samhällsplanering för ett aktivt liv Samhällsplanering för ett aktivt liv

Äldres miljöer för fysisk aktivitet Äldres miljöer för fysisk aktivitet

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet

Grönområden för fler Grönområden för fler

Utemiljöns betydelse Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade

Svenskt Friluftsliv

Mer friluftsliv – fakta om friluftslivets positiva effekter Mer friluftsliv – fakta om friluftslivets positiva effekter

Brist på motion kostar samhället 6 miljarder om året Brist på motion kostar samhället 6 miljarder om året

Fysisk inaktivitet – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader Fysisk inaktivitet – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader

Friluftslivet och samhället Friluftslivet och samhället – Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program

Forskning och utbildning inom friluftsliv Forskning och utbildning inom friluftsliv

Del denne artikkelen