Ikke-vestlige innvandreres opplevelse av «fremmedhet» i det tradisjonelle norske friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Alan Bendu skrev i 2010 en masteroppgave om hvordan unge ikke-vestlige innvandrermenn i Oslo benytter seg av uteområder for friluftsliv. Studien fremmer holdninger og barrierer som påvirker utfoldelsen av aktiviteter i naturen. Resultatene er hentet fra 8 kvalitative intervjuer av menn i 20 årene som kommer fra ulike land i Asia, Afrika og Øst-Europa, som… Read more »

Alan Bendu skrev i 2010 en masteroppgave om hvordan unge ikke-vestlige innvandrermenn i Oslo benytter seg av uteområder for friluftsliv. Studien fremmer holdninger og barrierer som påvirker utfoldelsen av aktiviteter i naturen. Resultatene er hentet fra 8 kvalitative intervjuer av menn i 20 årene som kommer fra ulike land i Asia, Afrika og Øst-Europa, som alle har bodd i Norge i minst 15 år. Masteroppgaven er en videreføring av NINA sitt prosjekt «Friluftsliv som hverdagsliv: Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen».

Resultatene fra studien viser at flere av informantene opplever en «fremmedhet» når det kommer til de tradisjonelle «norske» aktivitetene. Allikevel har de fleste deltatt i slike aktiviteter (bærturer, skiturer, fiske, fjellturer osv). Videre viser studien at aktivitetsnivået utendørs er betydelig lavere om vinteren enn om sommeren. Studien peker på at ikke-vestlige innvandrere tradisjonelt sett har foretrukket mer urbane former for friluftsliv, fremfor tradisjonelle aktiviteter som fjell- og skogsturer osv.

Les masteroppgaven her: Ikke-vestlige innvandreres møte med «det norske» friluftslivet – En studie av fremmedhet

Del denne artikkelen