Ikke svenske tilstander med snøscooter

Publisert – Sist oppdatert 18.10.2017

Regjeringen vil ha lokal forvaltning av motorferdsel, men samtidig vil vi ha på plass et strengt nasjonalt regelverk som ivaretar friluftslivets og naturens interesser. Det skal ikke bli svenske tilstander i Norge.

Regjeringen vil ha lokal forvaltning av motorferdsel, men samtidig vil vi ha på plass et strengt nasjonalt regelverk som ivaretar friluftslivets og naturens interesser. Det skal ikke bli svenske tilstander i Norge. Miljøverndepartementets statssekretær Lars Andreas Lunde var tydelig i sitt budskap da han på sitt første offisielle oppdrag som statssekretær talte til lederne av landets friluftslivsorganisasjoner 22. oktober.

 

Statssekretæren lovet at regjeringen vil ha høyt fokus på friluftsliv og en god dialog og samarbeid med friluftsorganisasjonene.
– Regjeringserklæringen er tydelig;  som regjering vil vi være opptatt av arbeidet med  friluftsliv som en viktig kulturarv, men friluftslivet  har en verdi i seg selv, skaper livsglede og god folkehelse. Vi vil legge til rette i hele landet slik at flere kommer seg ut i skog og mark. Sett opp mot andre tiltak er det å tilrettelegge for friluftsliv et lavterskeltilbud som koster lite og kan utøves av alle hele livet, sa statssekretæren.

 

Han benyttet også anledningen til å takke friluftsorganisasjonene for den jobben de gjør med å skape aktivitet i hele vårt langstrakte land. – Uten dere hadde vi ikke hatt så mange flotte aktiviteter i natur og nærmiljø.

 

Han lovet også fremdrift med ny Stortingsmelding om friluftsliv, og presiserte at formålet med meldingen er å skape positivt fokus på området. Den nasjonale strategien for et aktivt friluftsliv som kom i august ligger i all hovedsak fast, men presiserte at det kan komme noen justeringer.

 

På spørsmål om muligheten for å styrke friluftslivet økonomisk, fremhevet statssekretæren behovet for å synliggjøre resultater for midlene. Friluftslivet får til mye for lite midler – dette budskapet må sendes regjeringen.

 

Statssekretæren deltok også på en rundtur i Ekeberg skulpturpark, og diskuterte tilrettelegging av nærfriluftsområder.

 

FRIFOs styreleder Dag Kaas takket for besøket, og så frem til samarbeidet i årene fremover.

Del denne artikkelen