Idrett og friluftsliv vil samarbeide om folkehelse

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Friluftsliv og idrett må ikke settes opp mot hverandre som motsetninger når ressurser til folkehelse skal fordeles. Nå må alle gode krefter samarbeide om å styrke samfunnets satsing på folkehelse.   Dette var et av budskapene under friluftspolitisk samling i regi av FRIFO i Oslo i går.   Idrettsforbundet var invitert til FRIFOs friluftspolitiske samling… Read more »

Friluftsliv og idrett må ikke settes opp mot hverandre som motsetninger når ressurser til folkehelse skal fordeles. Nå må alle gode krefter samarbeide om å styrke samfunnets satsing på folkehelse.

 

Dette var et av budskapene under friluftspolitisk samling i regi av FRIFO i Oslo i går.

 

Idrettsforbundet var invitert til FRIFOs friluftspolitiske samling for å orientere om forbundets folkehelsearbeid, og til en åpen drøfting om hvordan idrett og friluftsliv kan samarbeide på en bedre måte.

 

– For meg personlig er idrett og friluftsliv to sider av samme sak. Begge er viktige samfunnsaktører og bidragsytere i folkehelsearbeidet. Derfor bør de samarbeide og ikke settes opp mot hverandre, fastslo Astrid Waaler Kaas fra Idrettsforbundets styre.

 

Hun fikk full støtte fra sin styrekollega, 1. visepresident og stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, som mente at idrett og friluftsliv er som hånd i hanske. – Vi bruker naturen i mange idretter og har derfor felles interesse for forsvarlig tilrettelegging av aktivitet ute i naturen, framhold Ap-politikeren.

 

Begge inviterte friluftslivet til et felles folkehelseseminar før Stortingsvalget neste år med tanke på å utfordre sentrale politikere. Her kan idretten og friluftslivet få en gylden anledning til å vise hvordan de best kan bidra til økt fysisk aktivitet og folkehelse.

 

Asphjell mente at idretten og friluftslivet, som viktige bidragsytere til helse og livskvalitet, har utvilsomt mye å lære av hverandre.

 

– Friluftsorganisasjonene er flinke med lavterskeltilbud og særdeles gode på å rekruttere og beholde ungdommen. Det har vært en utfordring for idretten. Vi må bli flinkere til å ta vare på denne aldersgruppen.

 

– Idretten på sin side er god på lobbyvirksomhet og politisk påvirkning både lokalt og sentralt, noe som friluftslivet helt opplagt kan dra nytte av. Vi må prøve å styrke hverandres argumenter, slik at den samlede potten til idrett og friluftsliv blir større, fastslo Asphjell, som ønsker både et friluftsløft og et idrettsløft med tanke på å styrke folkehelsen.

 

Idretten ønsker imidlertid ikke at friluftslivet skal fokusere på å få flest prosenter av idrettens spillemidler, men heller kreve et skikkelig friluftsløft gjennom Helse- og omsorgsdepartementets folkehelsemidler.

 

Styreleder i FRIFO, Dag Kaas, mente at friluftslivet får alt for liten plass i forhold til hva aktiviteten betyr for samfunnet. – Friluftslivet må inn i den samfunnsøkonomiske debatten. De bevilgende myndigheter må få øynene opp for at det vil lønne seg å investere i friluftsliv i folkehelsesammenheng, fastslo styrelederen, som gjerne så at samfunnet brukte en prosent av helsedepartementets budsjett til helsefremmende aktivitet.

 

I debatten som fulgte ga representanter for friluftslivsorganisasjonene støtte til et nærmere samarbeid. Forslaget om et felles seminar før valget ble også møtt positivt.

 

Generalsekretær i Skiforeningen, Bente Lier, minnet om at det er viktig å se på friluftslivet som en aktør som ikke lenger er gratis.

 

Del denne artikkelen