Idéhefte om hvordan naturen kan brukes til å fremme sunnheten og livskvaliteten

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Sundhedsnetværket i Danmark ga i 2013 ut et idéhefte med kunnskap om og ideer til hvordan natur og grønne områder kan brukes til å fremme borgernes sunnhet, trivsel og livskvalitet. Både i forbindelse med forebygging og rehabilitering. Heftet er delt opp i to deler. I første del presenteres teori på området, mens den andre delen… Read more »

Sundhedsnetværket i Danmark ga i 2013 ut et idéhefte med kunnskap om og ideer til hvordan natur og grønne områder kan brukes til å fremme borgernes sunnhet, trivsel og livskvalitet. Både i forbindelse med forebygging og rehabilitering.

Heftet er delt opp i to deler. I første del presenteres teori på området, mens den andre delen presenterer en rekke eksempler. Heftet henvender seg til alle landets kommuner på tvers av forvaltninger; til ledere, politikere, planleggere og medarbeidere, som arbeider med sunnhet og trivsel for borgerne – og til mulige samarbeidspartnere, for eksempel pasientorganisasjoner, idrettsklubber m. fl.

Målet med heftet er å inspirere til at mange flere mennesker i fremtiden kan bruke naturen og de grønne områdene i hverdagen, både på egen hånd og i forskjellige kommunale, private og frivillige tilbud. Opphold i natur og grønne områder har en positiv sunnhetsmessig betydning for det enkelte mennesket – og dermed også effekt på samfunnsøkonomien.

Les idéheftet her: Sundhed og livskvalitet i naturen – et idekatalog

Del denne artikkelen