Hvordan skape mening gjennom organiserte turer i naturen blant kvinner med migrasjonsbakgrunn. En kvalitativ studie med fokus på inkludering og helse

Publisert

Maren Alstad Johansen har i sin masteroppgave fra 2019 i Folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), skrevet om hvordan skape mening gjennom organiserte turer i naturen blant kvinner med migrasjonsbakgrunn.  Det å migrere kan være en utfordrende overgang, som innebærer å bosette seg i et ukjent land med ulik og fremmed kultur, men… Read more »

Maren Alstad Johansen har i sin masteroppgave fra 2019 i Folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), skrevet om hvordan skape mening gjennom organiserte turer i naturen blant kvinner med migrasjonsbakgrunn. 

Det å migrere kan være en utfordrende overgang, som innebærer å bosette seg i et ukjent land med ulik og fremmed kultur, men den kan også gi nye muligheter for både individ og samfunn. Norske myndigheter har som mål å fremme friluftsliv, som lavterskelaktivitet i lokalsamfunnet, for å øke deltagelsen og inkludering i samfunnet for målgruppen. Det er begrenset kunnskap om hvordan friluftsliv kan brukes som arena for å fremme helse og inkludering blant personer med migrasjonsbakgrunn i norsk og skandinavisk sammenheng. Spesielt få vitenskapelige studier om hvordan kvinner med migrasjonsbakgrunn opplever overgangen til det nye samfunnet med en aktivitetsvitenskapelig tilnærming.

Hensikten med denne undersøkelsen er å utforske kvinner med minoritetsbakgrunn sine erfaringer rundt deltakelse i organiserte turer i naturen, og hvordan dette kan skape mening og ha betydning for inkludering. 

Les hele oppgaven her: Masteravhandling_Organiserte turer i naturen

Del denne artikkelen