To kvinner smiler til kamera bak et bord med mat som de serverer ute.
To kvinner smiler til kamera bak et bord med mat som de serverer ute.

Hvordan skape begeistring for frivillig engasjement?

Publisert – Sist oppdatert 11.04.2024
Foto: Robin Malm

Innspill fra gruppearbeid under Kick-off for planlegging av Friluftslivets år om hvordan lykkes med å løfte frivilligheten.

Fordeler ved å være frivillig

 1. Felleskap og tilhørighet:
  • Opplever fellesskapet i en organisasjon.
  • Opplever fellesskapet på et nytt sted.
  • Knytter deg til nærmiljøet.
 2. Ansvar og mening:
  • Frivillig engasjement gir ansvar, noe som bidrar til følelsen av å bety noe.
  • Bidrar til å skape aktivitet.
  • Følelsen av å bidra og bety noe.
  • Det er en mulighet til å dele med andre det du selv er glad i.
   Dette kan være hovedgrunnen til å være frivillig. Dette er «what’s in it for me».
 3. Sosiale fordeler:
  • Muligheten til å møte folk regelmessig
  • Deler felles interesser og knytter ulike mennesker sammen.
  • Gir muligheten til å dele det du er glad i med andre.
 4. Helsefordeler:
  • Fremmer lykke og trivsel.
  • Gir nye perspektiver på aktiviteter, mennesker og samfunn.
  • Det motvirker ensomhet – både egen og andres
 5. Personlig utvikling:
  • Gir mulighet til å velge aktiviteter du liker.
  • Bidrar til å bygge og utvikle personligheten.
  • Du opplever mestring.
  • JA til realisering sammen med andre. Det er i møte med andre at vi utvikler oss selv.
  • Det kan gi en bedre forståelse av samfunnet gjennom nye perspektiv på folk og aktiviteter.
 6. Samarbeid og fellesskap:
  • Realisering sammen med andre fremfor selvrealisering.
  • Gir et større lag å spille på.
  • Gir følelsen av mestring.
  • Deler felles interesse som bringer ulike folk sammen, som kanskje ellers ikke ville blitt kjent med hverandre.
 7. Lokalt engasjement:
  • Skaper eierskap til nærmiljøet og naturen rundt deg.
  • Oppfordrer til å ta del i å skape et fellesskap.

 

Tiltak for å skape begeistring for frivillig engasjement

 1. Invitere til ‘prøvetime’ som frivillig:
  • Alle frivillige lag og foreninger melder inn hva de kan tilby til kommunene.
  • Organisasjoner informerer på foreldremøter i skole og barnehage
 2. Invitere til åpne dager på skoler med alle organisasjoner i regi av/sammen med kommunen:
  • Gjerne med matservering for å tiltrekke deltakere.
 3. Spørre folk: 
  • Fremme spørsmålet: Har du lyst å bidra som frivillig?
 4. Bruke frivillig.no:
  • Muliggjør enkel tilgang til frivillige muligheter.
 5. Koble markedsføringen av frivillighet bedre til folks interesser:
  • Tilrettelegge markedsføringen for å nå relevante målgrupper.
  • Målrette markedsføring ut fra hvem vi forsøker å nå:
   De som tror de ikke har tid
   De som har tid, men som ikke vet om mulighetene
   De som har lyst, men som ikke har blitt spurt
 6. Bruke frivilligsentraler:
  • Sentrale organisatoriske knutepunkter for frivillig arbeid
 7. Bruke kino som informasjonskanal:
  • Benytte kinoreklamer for å spre informasjon om frivillige muligheter.
 8. Fortelle de gode historiene:
  • Inspirere gjennom positive eksempler på frivillig arbeid.
 9. Idé: ‘Si ja!’ som nyttårsforsett:
  • Oppfordre til å si ja til frivillige muligheter som en del av nyttårsforsetter.
 10. Bruke NAV til ‘mens du venter’:
  • Informere om fordelene ved frivillig arbeid mens folk venter på sine avtaler.
 11. Idé: Test deg selv! Hva slags frivillighet passer du til?:
  • Tilby en online test for å matche enkeltpersoner med passende frivillige organisasjoner.
 12. Arbeidsgivere kan gi fri til en frivillig prøvetime:
  • Ansatte som deltar kan holde et kort foredrag om sin erfaring.
 13. Friluftsglede gjennom frivillighet:
  • Fremheve friluftsliv som en attraktiv arena for frivillig engasjement.

 

Hva kan jeg og min organisasjon bidra med?

 1. Legge til rette for enkel (lavterskel) frivillighet:
  • Plug and play – gi mulighet til å være frivillig uten mye forberedelser.
 2. Tilby en frivilligtrapp (med frivilligmuligheter):
  • Differensiere frivilligoppgaver for ulike nivåer av engasjement.
 3. Tenke gjennom hvordan vi kan løse utfordringene folk opplever når de ønsker å være frivillig hos oss:
  • Være synlige på andre arenaer og åpne møteplasser.
  • Invitere «alle» inn i organisasjonene våre
 4. Lære organisasjonen om hvordan å snakke med folk – ‘Tørre-å-spørre-kurset’.

Hva kan vi samarbeide om?

 1. Felles mediekontakt for å løfte bredden av organisasjonene.
 2. Samarbeid med NHO og Virke for å legge til rette for prøvetime.
 3. Arrangement lokalt – spille på lag, ikke mot hverandre.
 4. Kommunisere ut at man ikke må ha erfaring med friluftsliv for å være frivillig.
 5. Felles kampanjer, f.eks. ‘Har du lyst å bidra som frivillig i Friluftslivets år?’
 6. At folk skal finne sin friluftsglede gjennom frivillighet.

Hva trenger vi for å få det til?

 1. Mer til ansatte som kan legge til rette for økt frivillighet.
 2. Ressurser for å legge til rette for enkel frivillighet.
 3. Samle forskning på det positive frivilligheten bidrar til.
 4. Møteplasser for å samle lokale ledd og forankre aktiviteter.
 5. Kommunisere ut en tydelig og felles kommunikasjonsstrategi for å koble flere på tidlig.
 6. Engasjerte og kompetente kommuner og fylker for å legge til rette for frivillighet og friluftsliv.
 7. Snakke om Friluftslivets år og muligheter på møteplassene til organisasjonene i 2024 

Mulige samarbeidsinitiativer:

 • Friluftslivets 17. mai-tog (‘Borgertog’).
 • 52 ute tips kampanje.
 • Nasjonal stafett med hver organisasjon som får sin dag eller uke. Kan knyttes til fylke eller kommune.
 • Serie med frivillighet som tema.
 • Sommertur med friluftsliv som tema.

Les mer

Alt om Friluftslivets år

Alt om frivillighet

Alt om inkludering

Nyhetsbrev og presentasjon til nedlasting

Vi kommer til å dele oppdateringer om Friluftslivets år gjennom nyhetsbrevet til Norsk Friluftsliv.

Meld deg på nyhetsbrevet til Norsk Friluftsliv

Friluftslivets år 2025 (ppt)

Del denne artikkelen