Hvordan samfunnets støtte til friluftslivet bør utvikles – svensk konferanserapport fra 2005

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En svensk konferanserapport fra 2005 med fokus på friluftsliv og folkehelse. Rapporten består av 13 artikler fra foredragene under konferansen. Den tar utgangpunkt i at svensker lever et lengre liv enn tidligere, men har i gjennomsnitt færre friske år. Dårlig helse er et stort og voksende helseproblem. Økt fysisk aktivitet og kontakt med naturen gjør… Read more »

En svensk konferanserapport fra 2005 med fokus på friluftsliv og folkehelse. Rapporten består av 13 artikler fra foredragene under konferansen. Den tar utgangpunkt i at svensker lever et lengre liv enn tidligere, men har i gjennomsnitt færre friske år. Dårlig helse er et stort og voksende helseproblem. Økt fysisk aktivitet og kontakt med naturen gjør mennesker friskere. Derfor er samfunnets interesse for å støtte og utvikle friluftslivet økt de senere årene. Hovedspørsmålene under denne konferansen var hvordan sammenhengen mellom friluftsliv og folkehelse egentlig ser ut, og hvordan samfunnets støtte til friluftslivet bør utvikles. Konferansen ble organisert av Frisam, Friluftsrådet, Upplandsstiftelsen og KSLA i Sverige.

Les konferanserapporten her: Friluftsliv – framtid – folkhälsa

Del denne artikkelen