Hvordan rekreasjon kan forbedre psykisk helse og behandlingen av psykiske helseproblemer

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En svensk rapport fra 2001 hadde som mål å tydeliggjøre rekreasjonens betydning for psykisk helse og psykiske helseproblemer, å beskrive de miljøene og aktivitetene innen rekreasjon som er helsefremmende, å beskrive metoder og program som har gitt bra resultat, samt gi eksempler på psykiske, sosiale, medisinske, fysiske og økonomiske effekter for helsen. Rapportens innhold er… Read more »

En svensk rapport fra 2001 hadde som mål å tydeliggjøre rekreasjonens betydning for psykisk helse og psykiske helseproblemer, å beskrive de miljøene og aktivitetene innen rekreasjon som er helsefremmende, å beskrive metoder og program som har gitt bra resultat, samt gi eksempler på psykiske, sosiale, medisinske, fysiske og økonomiske effekter for helsen.

Rapportens innhold er hentet fra forskning som er tilgjengelig i ulike databaser og statistisk materiell fra folkehelseundersøkelser i Vest-Sverige.

Rekreasjonsaktiviteter som friluftsliv, hagearbeid, dyr, kultur og musikk viser seg å ha stor påvirkning på psykisk helse. Analysene viser at rekreasjonens kvalitet har stor betydning for den psykiske helsestatusen, for egenomsorgen og mestringsopplevelsen. Rapporten indikerer at personer med god psykisk helsestatus har et større repertoar av aktiviteter, og et større innslag av naturbaserte aktiviteter, som friluftsliv og hagearbeid, enn de med dårligere psykisk helsestatus. De naturbaserte aktivitetene viser seg å gi en allsidig psykisk, sosial og fysisk stimulans.

Les rapporten her: Rekreation och psykisk hälsa: Dokumentation och analys av forskning om hur rekreationens inriktning och kvalitet kan förbättra psykisk hälsa och behandlingen av psykisk ohälsa

Del denne artikkelen