folkehelse
folkehelse

Hvordan løser vi morgendagens folkehelseutfordringer?

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Folkehelseforeningen og Norsk Friluftsliv inviterer til åpent møte på OsloMet 13. mars.

Helseutgiftene vokser med milliardbeløp hvert år. Skal vi løse utfordringene vi står ovenfor, trengs en ny politikk.

Helseutgiftene vokser med milliardbeløp hvert år. Dagens studenter utdannes til jobber som ennå ikke finnes, og kanskje ikke kommer. De skal bære høy gjeld, betale velferdsordninger for et økende antall pensjonister og et samfunn preget av livsstilssykdommer.

Det er kanskje ikke så rart at studenter sliter mer psykisk enn resten av befolkningen. Det trengs ny politikk for å løse disse utfordringene, hvilken plass bør frivillige organisasjoner ta, og hvordan bør staten understøtte disse?

Folkehelseforeningen og Norsk Friluftsliv inviterer til åpent møte for å snakke om nettopp disse utfordringene på OsloMet.

Tid: Onsdag 13. mars kl 12.15 – 13.30

Sted: OsloMet, møterom Athene

Se og meld deg på Facebookarrangementet her

Program

Innledning ved Terje Andreas Eikemo:
«Morgendagens utfordringer er her allerede»

Eikemo er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU. Han leder forskningssenteret CHAIN – Centre for Global Health Inequalities Research, som forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår – og ikke minst – hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper. Han er også redaktør av tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health som eies av de fem folkehelseforeningene i Norden.

Hovedinnlegg ved Jonas Gahr Støre:
«Slik skal vi løse folkehelseutfordringene»

Støre er leder for Arbeiderpartiet, og blant annet tidligere helseminister. For tiden ligger Arbeiderpartiet igjen an til å bli sentral i politikkutformingen for folkehelse fra 2021. Hva slags løsninger kan vi forvente av Arbeiderpartiet og deres leder? Og hvordan ønsker han at frivilligheten skal være med å utforme folkehelsepolitikken?

Debatt: Spørsmål fra studenter og andre deltakere

Del denne artikkelen