Hvordan kjønn, etnisitet og sosioøkonomiske faktorer påvirker hvorvidt ungdommer går tur i skogen

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En norsk studie fra 2011 har sett på hvordan kjønn, etnisitet og sosioøkonomiske faktorer påvirker en populær norsk friluftsaktivitet; å gå tur i skogen. Resultatene er basert på en stor undersøkelse blant ungdom i Oslo, med 11 529 informanter mellom 16 og 19 år. Informantene ble spurt om hvor ofte de gikk turer i skogen…. Read more »

En norsk studie fra 2011 har sett på hvordan kjønn, etnisitet og sosioøkonomiske faktorer påvirker en populær norsk friluftsaktivitet; å gå tur i skogen. Resultatene er basert på en stor undersøkelse blant ungdom i Oslo, med 11 529 informanter mellom 16 og 19 år. Informantene ble spurt om hvor ofte de gikk turer i skogen.

Resultatene viser at jenter er mer aktive turgåere enn gutter, og færre ikke-vestlige innvandrere går tur enn etnisk norske. I tillegg er ungdom fra lavere sosioøkonomiske klasser mindre aktive turgåere, sammenlignet med ungdom fra middelklassen. Studien viser videre at kulturelle aspekter ved klassetilhørighet er mer avgjørende enn økonomiske aspekter. Forskjellen mellom etniske minoriteter og etniske norske når det gjelder turgåing i skogen ser til en viss grad ut til å være et klassefenomen.

Studien konkluderer med at norske myndigheter bør også ha i bakhodet at en stor del av minoritetsbefolkningen tilhører den lavere sosioøkonomiske klassen, og at dette kan påvirke rekrutteringen av unge innvandrere til friluftslivsaktiviteter.

Les mer om studien her: A walk in the woods: the effects of ethnicity, social class and gender among urban Norwegian adolescents

Del denne artikkelen