Hvordan drive friluftsliv når man ikke har en allemannsrett?

Publisert – Sist oppdatert 22.05.2023
Foto: Pernille Balslev

På Færøyene møtes man med visa-terminaler og piggtråd når man går på tur. Tar vi allemannsretten litt for gitt her i Norge?

Torsdag 4. mai var hele friluftsfamilien samlet på Friluftspolitisk samling på Sentralen i Oslo, som hadde tittelen «Hvordan sikrer vi allemannsretten for fremtiden?»

Det ble holdt mange gode innlegg og ett av dem kom fra Runa Hjelm og Gudrun Zachariasen fra Færøyene. De stilte spørsmålet: hvordan drive friluftsliv, når man ikke har en allemannsrett?

Da turismen økte på Færøyene var svaret fra lokale grunneiere å sette opp piggtråd og gjerder, og plutselig måtte man betale for å bevege seg i naturen. Nå jobber en gjeng friluftsinteresserte folk på Færøyene med å få en allemannsrett slik at de også kan ferdes i nydelig natur, bedre folkehelsen og få flotte friluftsopplevelser uten å måtte betale for det.

Allemannsretten var temaet under hele Friluftspolitisk samling, med fokus på hvordan den kan ivaretas på best mulig måte, for generasjon etter generasjon.

Sjekk alle innleggene som ble holdt her: 
Allemannsretten og dens betydning – Håvard Steinsholt, førsteamanuensis ved NMBU

Hvordan drive friluftsliv når man ikke har allemannsrett – Runa Hjelm og Gudrun Zachariasen fra Hagafelag Føroya

Hvordan ivareta allemannsretten, lokalsamfunnet og og naturen ved økt satsing på naturbasert reiseliv – Trine Skei Grande, leder for Reisemålsutvalget

Utvikling av nasjonal guidesertifisering – Haaken Christensen, Innovasjon Norge

Del denne artikkelen