– Hvis vi er en mangfoldig gjeng blir vi sterkere

Publisert – Sist oppdatert 28.04.2021
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Et mer inkluderende friluftsliv er mulig, men det krever en endring innenfra. Det er lærdommen fra webinaret om barrierer i friluftslivet og frivilligheten.

På webinaret 20. april spurte Norsk Friluftsliv hva som skal til for mer mangfold i friluftslivet og frivilligheten. En rekke innledere fra både forskningen og organisasjonslivet bidro med refleksjoner, erfaringer og konkrete verktøy.

– Det blir en stadig større forståelse for at mangfold ikke må sees på som et samfunnsansvar. Det er faktisk en veldig stor konkurransekraft, sa Raena Aslam, global HR-rådgiver i Norsk Folkehjelp under panelsamtalen.

Krever åpenhet og nysgjerrighet

For å inkludere nye grupper i friluftslivet må vi innse at det også krever endring hos organisasjonene selv, forklarte sosiolog og forsker Jon Rogstad i sin innledning.

– Vi må ikke tenke at mangfold er at vi skal gjøre ting sånn som vi alltid har gjort dem, og så skal de andre forstå det, sa Rogstad.

Her i Norge har vi en sterk likhetskultur, som kan lure oss til å tro at alle mener det samme. Når felleskapet vi vil invitere folk inn i er veldig ensartet, er det i seg selv et hinder for mangfold, påpekte sosiologen.

Viktige grep er å lytte til de man ønsker å få med seg, og være nysgjerrig. Kanskje er de opptatt av helt andre ting enn man tror. 

– Det viktigste er å faktisk snakke med folk. Man er så opptatt av å lage gode strategier at det kan hende man bommer litt på hvilke mål man setter seg, fordi man glemmer å sjekke med de man ønsker å nå, sa Thomas Andrè Syvertsen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Oslo Røde Kors.

Løft fram ulike rollemodeller

Flere påpekte at friluftslivet fortsatt trenger et større mangfold av gode rollemodeller for å oppleves relevant for flere. Ikke minst handler dette om menneskene man viser fram i reklame og annen kommunikasjon.

– Vis fram ulike mennesker uten å gjøre det til hovedfokus. Dere trenger ikke bare å bruke topptrente folk, det skremmer jo de fleste, rådet kroppsaktivist og rådgiver ved Likestillingssenteret, Carina Carlsen.

Men et større mangfold av rollemodeller krever også endring internt i organisasjonene. Det gjelder både i administrasjoner, styrer og verv.

– Ikke minst må man begynne å ansette folk med minoritetsbakgrunn. Da får man tilgang til et nettverk man ikke har hatt tidligere. Snakker man for eksempel med minoritetsorganisasjoner og får rekruttert sentrale folk der, så følger flere etter, sa HR-rådgiveren i Norsk Folkehjelp.

Mangfold er noe man velger

Organisasjoner som ønsker å utvikle seg og tar grep for å invitere med flere inn, vil få mye igjen for det.

– Man må velge mangfold. Man må tørre å si at det er en styrke for organisasjonen vår. At hvis vi er en mangfoldig gjeng blir vi sterkere, sa styreleder i LNU, Isa Maline Isene.

Norsk Friluftsliv jobber med mangfold gjennom en egen prosjektsatsing der målet er   å inspirere, gi kunnskap og støtte friluftslivsorganisasjonene, slik at de kan inkludere flest mulig på en best mulig måte. Her har vi blant annet etablert en rådgivende gruppe med personer med flerkulturell bakgrunn, som gir konkrete råd om hva som faktisk skal til for å nå nye grupper.

På årsmøtet i mai vil det også stemmes over en vedtektsfesting av økt mangfold i styret.

–  Det å sørge for å bringe inn ulike stemmer er avgjørende for å få til det vi ønsker oss, sa Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv har samlet det du trenger for å jobbe med inkludering under en temaside, her finner du også flere av de verktøyene som ble presentert på webinaret under en egen fane.

Fikk du ikke deltatt på webinaret kan du se opptaket her:

Del denne artikkelen