friluftspriser
friluftspriser

Hvem er dine friluftslivsforbilder?

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020
Foto: Frida Eikås Hagen

Den Norske Friluftslivsprisen og  Årets Ildsjel 2019 hedrer viktige forbilder innen friluftslivet. Nå kan du nominere kandidater!

Hvert år deler Norsk Friluftsliv og festivalen «Friluftsliv for alle» ut de to gjeveste prisene innen friluftslivet i Norge – Den Norske Friluftslivsprisen og Årets Ildsjel. Nå skal prisen igjen deles ut – og du er velkommen til å nominere kandidater.

 

Den Norske Friluftslivsprisen

Den Norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. Prisen tildeles av organisasjonen Norsk Friluftsliv og ‘Friluftsliv for alle.’

Friluftslivsprisen deles forutsetningsvis ut hvert år. Dersom kandidatens virke oppfyller kriteriene for prisen, men utmerker seg spesielt ut over dette – ved mangeårig og dedikert innsats, og et arbeid som har satt tydelige spor etter seg, kan juryen velge å tildele Den norske friluftslivsprisens hederspris. Hedersprisen kan tildeles i stedet for Friluftlivsprisen eller i tillegg til denne.

I 2018 var det Norsk Leirskoleforbund som ble tildelt den gjeve hedersprisen. Begrunnelsen var deres 50 år lange innsats for friluftslivsopplæringen av barn og unge.

Verdige kandidater

Noen har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt friluftsliv – i pakt med firluftlivets gode verdier. De har gått foran som tilretteleggere, veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder, som kan gi en bredere forståelse for skaperverkets mangfold og oppmuntre til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier.  Det er blant annet slike foregangsmennesker og også organisasjoner vi ønsker å hedre med Den Norske Friluftslivsprisen.

 

Årets Ildsjel 2019 – folkets pris til hverdagsheltene

Vi har alle våre forbilder og helter – noen av dem i lokalsamfunnet. Disse fortjener heder. Send derfor inn forslag på din helt og ildsjel!

Friluftslivets Ildsjelpris ble etablert i 2013 og er en heder til de lokale hverdagsheltene som gjør en uegennyttig og viktig innsats for friluftslivet.

Verdige kandidater

Ildsjelprisen hedrer kandidater, en person eller også et lag eller forening som på en forbilledlig måte har utmerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.

Kandidatens arbeid må kunne samles i begrepet «la naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger og gleder til inspirasjon for folk flest, praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig og naturvennlig friluftsliv. Kandidatene kan ha sitt virke i alle deler av norsk natur – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet.

Vinner av ildsjelprisen 2018 var Åsmund Berthelsen, som ble hedret for sin flerårige innsats for å spre friluftsglede til barn.

 

Hvem ønsker du å hedre?

Send inn forslag til hvem du mener bør motta Den Norske Friluftslivsprisen og/eller Årets Ildsjelpris! Frist for å nominere er tirsdag 30. april.

Forslag til kandidater sendes til juryens sekretær på epost eller post:

Arne D. Danielsen, arnedd@online.no – Kallerudvegen 8 B, 2815 Gjøvik –Telefon: 90 15 42 14

Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

  • Navn, fødselsår, yrke, adresse og telefon / eller foreningens navn og kontaktdata.
  • Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende med statuttene.

Les mer om Den Norske Friluftslivsprisen og Årets Ildsjelpris her.

Vi gleder oss til å motta din nominasjon!

 

 

Del denne artikkelen