tursostre
tursostre

Hvem er din friluftslivsfavoritt?

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Hvem fortjener å vinne Friluftslivsprisen og Årets Ildsjel for 2018? Vi ønsker dine kandidater! Tekst: Synne KvamForsidefoto: Johnny Vaet Nordskog Hvert år deler Norsk Friluftsliv og festivalen «Friluftsliv for alle» ut de to gjeveste friluftslivsprisene i Norge – Friluftslivsprisen og Årets Ildsjel. Vi vil gjerne ha dine forslag til kandidater innen 28. februar og 15…. Read more »

Hvem fortjener å vinne Friluftslivsprisen og Årets Ildsjel for 2018? Vi ønsker dine kandidater!

Tekst: Synne Kvam
Forsidefoto: Johnny Vaet Nordskog

Hvert år deler Norsk Friluftsliv og festivalen «Friluftsliv for alle» ut de to gjeveste friluftslivsprisene i Norge – Friluftslivsprisen og Årets Ildsjel. Vi vil gjerne ha dine forslag til kandidater innen 28. februar og 15. mars. 

I fjor var ble Tursøstre, Stine og Hege Schultz Heireng, de yngste vinnerene av den gjeve Friluftslivsprisen. Mens Brith Sørensen fra Torsken Turgruppe satte stemmerekord, og ble kåret til Årets Ildsjel. 

Friluftslivsprisen

Den Norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. 

Dersom kandidatens virke oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men utmerker seg spesielt ut over dette – ved mangeårig og dedikert innsats, og et arbeid som har satt tydelige spor etter seg, kan juryen velge å tildele Den norske friluftslivsprisens hederspris. «Hedersprisen» kan tildeles i stedet for «Friluftlivsprisen» eller i tillegg til denne.

Juryen består av Dag Kaas (leder), fylkesmann Lars Sponheim, avd.dir. i Miljødirektoratet, Berit Lein, stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Ingjerd Schou og Arne Nævra, (naturfotograf), samt programskaper i NRK/TV Trond Berg og Kjell Haugen som representant for «Friluftsliv for alle».

Verdige kandidater

Noen har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt friluftsliv – i pakt med firluftlivets gode verdier. De har gått foran som tilretteleggere, veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder. Dette gir bredere forståelse for skaperverkets mangfold, og det oppmuntrer til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier.  Det er bl.a. slike foregangsmennesker og også organisasjoner vi ønsker å hedre med Den norske Friluftslivsprisen.

Hvem mener du burde vinne Friluftslivsprisen for 2018? Send inn din kandidat innen onsdag 28. februar. 

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær:
Arne D. Danielsen, Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik – arnedd@online.no. Telefon: 90 15 42 14

Forslag må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

Årets Ildsjel

Norsk Friluftsliv og «Friluftsliv for alle» har delt ut ildsjelprisen hvert år siden 2013. Denne prisen og er en heder til de lokale hverdagsheltene som gjør en uegennyttig og viktig innsats for friluftslivet. 

Verdige kandidater

Ildsjelprisen hedrer kandidater, en person eller også et lag eller forening som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.

Kandidatens arbeid må kunne samles i begrepet «la naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger og gleder til inspirasjon for folk flest, praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig og naturvennlig friluftsliv. Kandidatene kan ha sitt virke i alle deler av norsk natur – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet.

Årets Ildsjel kåres gjennom en SMS-avstemning, og vinneren får en pengepremie som skal brukes til et friluftslivsformål i lokalsamfunnet.

Hvem mener du burde blir Årets Ildsjel for 2018? Send inn dine kandidater innen 15. mars!

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær:

Arne D. Danielsen, arnedd@online.no – Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik –Telefon: 90 15 42 14

Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

Friluftsprisene vil deles ut under Friluftslivets uke, søndag 2. september på Stenberg friluftsmuseum i Vestre Toten. 

 

olemic

ILDSJEL: I 2017 var det Brith Sørensen fra Torske Turgruppe som ble kåret til Årets Ildsjel. Her mottar hun premien fra Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Per Hovland

Del denne artikkelen