Speidere fra Norges Speiderforbund
Speidere fra Norges Speiderforbund

Hvem bør få friluftslivets hederspris for 2016?

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Hvem bør få friluftslivets hederspris for 2016? Dette er den mest høythengende innen norsk friluftsliv, og du er herved invitert til å foreslå kandidater – send inn ditt forslag til oss innen 6. mai. Den norske Friluftslivsprisen deles ut årlig, i form av «Hedersprisen» og «Ildsjelprisen». Det er Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Festivalen Friluftsliv for… Read more »

Hvem bør få friluftslivets hederspris for 2016? Dette er den mest høythengende innen norsk friluftsliv, og du er herved invitert til å foreslå kandidater – send inn ditt forslag til oss innen 6. mai.

Den norske Friluftslivsprisen deles ut årlig, i form av «Hedersprisen» og «Ildsjelprisen». Det er Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Festivalen Friluftsliv for alle som står bak prisen.

Den norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den mest høythengende innen norsk friluftsliv. I 2013 ble i tillegg ”Friluftslivets ildsjelpris” etablert som en heder til lokale ildsjeler, som står bak den voksende interessen for friluftsliv. NRK Naturredaksjonen og nettstedet UT.no samarbeider med prisgivere og arrangører om prisen. Festivalen Friluftsliv for alle arrangeres hvert år i Vestre Toten kommune, som ramme for utdeling av Den norske friluftslivsprisen.

HEDERSPRISEN er en påskjønnelse til personer eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær nasjonal innsats for norsk friluftsliv. Til de som i større grad enn ande har sett betydningen av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt og forsvarlig bruk av naturen. De har gått foran som veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder. Dette gir større forståelse for skaperverkets mangfold, og det oppmunterer til økt bruk av naturen- med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier. Det er bl.a. slike foregangsmennesker og organisasjoner vi ønsker å hedre med Den norske Friluftslivets hederspris.

Har du forslag til hvem som bør få Friluftslivets hederspris for 2016? 

Her er din invitasjon til å foreslå kandidater – last ned her.

Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

Navn, adresse, fødselsår. / alternativt organisasjonens navn, Yrke,  Adresse og telefon

Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende med statuttene (se link: http://www.friluftslivforalle.no/om-oss/item/42-statutter)

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær innen fredag 6. mai: Arne D. Danielsen, Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik – arnedd@online.no. Telefon: 901 54 214

Med vennlig hilsen, for juryens leder Dag Kaas

 

Tidligere vinnere av Hedersprisen:

1995: Ragnar Frislid
1996: Claus Helberg
1997: Olaf og Normann Heitkøtter
1998: Jon Østeng Hov
1999: Charlotte og Eiliv Sulheim
2000: HM Dronning Sonja
2001: Den norske Turistforening
2002: Arnulf Møllerstad
2003: Foreningen Øx
2004: Thorbjørn Berntsen
2005: Hans Christian Alsvik
2006: Kari Bay Haugen
2007: Leif Ryvarden og Per Roger Lauritzen
2008: Lars Monsen
2009: Nils Faarlund
2010: Norges jeger -og fiskeforbund
2011: Nasjonalt Pilegrimssenter
2012: Olav Thon
2013: Arne Nævra
2014: Øystein Dahle
2015: Speiderbevegelsen – Norges Speiderforbund og KFUK-KFUM speiderne

www.friluftslivforalle.no

Illustrasjonsfoto av fjorårets vinnere i Speiderbevegelsen. Foto: Norges-speiderforbund -Kjetil Jøssang

Del denne artikkelen