tursostre
tursostre

Hva er Friluftslivsprisen?

Publisert – Sist oppdatert 04.02.2020

Den norske friluftslivsprisen deles ut årlig, i form av Friluftslivsprisen, Friluftslivets Hederspris og Friluftslivets Ildsjelpris. Det er paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv og festivalen «Friluftsliv for alle» som eier og deler ut prisene. 

Den norske friluftslivsprisen deles ut årlig, i form av Friluftslivsprisen, Friluftslivets Hederspris og Friluftslivets Ildsjelpris. Det er paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv og festivalen «Friluftsliv for alle» som eier og deler ut prisene.

Den norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den mest høythengende innen norsk friluftsliv. I 2013 ble i tillegg Friluftslivets Ildsjelpris etablert som en heder til lokale ildsjeler, som står bak den voksende interessen for friluftsliv.

Prisene deles ut under Friluftslivets uke på festivalen «Friluftsliv for alle» i Vestre Toten kommune.

HEDERSPRISEN er en påskjønnelse til personer eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær nasjonal innsats for norsk friluftsliv. Til de som i større grad enn ande har sett betydningen av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt og forsvarlig bruk av naturen. De har gått foran som veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder.

Dette gir større forståelse for skaperverkets mangfold, og det oppmuntrer til økt bruk av naturen- med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier. Det er bl.a. slike foregangmennesker og organisasjoner vi ønsker å hedre med Den norske Friluftslivets hederspris.

Tidligere vinnere av Hedersprisen:

1995: Ragnar Frislid
1996: Claus Helberg
1997: Olaf og Normann Heitkøtter
1998: Jon Østeng Hov
1999: Charlotte og Eiliv Sulheim
2000: HM Dronning Sonja
2001: Den norske Turistforening
2002: Arnulf Møllerstad
2003: Foreningen Øx
2004: Thorbjørn Berntsen
2005: Hans Christian Alsvik
2006: Kari Bay Haugen
2007: Leif Ryvarden og Per Roger Lauritzen
2008: Lars Monsen
2009: Nils Faarlund
2010: Norges jeger -og fiskeforbund
2011: Nasjonalt Pilegrimssenter
2012: Olav Thon
2013: Arne Nævra
2014: Øystein Dahle
2015: Speiderbevegelsen – Norges Speiderforbund og KFUK-KFUM speiderne
2016: Norges Røde Kors
2018: Norsk Leirskoleforening
2019: Familien Vole, vertskapet på DNT-hytta Glitterheim

FRILUFTSPRISEN ble delt ut første gang i 2017, til søstrene Stine og Hege Schultz Heireng – også kjent som Tursøstre. Søstrene gjennomførte i 2016 et prosjekt kalt «52 turer på 52 uker», der de dro på turer både i nærmarka og i villmarka mens var i full jobb. Tursøstre deler øyeblikk fra sine nærturer gjennom sin blogg og sosiale medier, og er opptatt av å formidle at friluftsliv passer for alle, uavhengig av alder, økonomi eller tidligere erfaring.

ILDSJELPRISEN ble etablert i 2013, som en heder til lokale ildsjeler, som står bak den voksende interessen for friluftsliv. Kandidaten må på en forbilledlig måte ha utmerket seg lokalt. Det kan være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv.

Kandidater til Ildsjelprisen foreslås av friluftslivsinteresserte i hele landet innen oppgitt tidsfrist. Juryen for Den norske friluftslivsprisen behandler forslagene og velger ut kandidater. Juryen fremmer tre finalister, og vinneren kåres gjennom en SMS-avstemning.

Tidligere vinnere av Ildsjelprisen:

Årets Ildsjel 2013: Thor Bergesen fra Sandnessjøen
Årets Ildsjel 2014: Robin Dahle Oen, The Dale Oen Experience
Årets Ildsjel 2015: Inger Maria Sjøberg fra Fauske
Årets Ildsjel 2016: Ann Marit R. Vikan fra Grimstadhøgda 4H
Årets Ildsjel 2017: Brith Sørensen, Torsken turgruppe
Årets Ildsjel 2018: Åsmund Berthelsen, Naustdal
Årets Ildsjel 2019: Kjellrunn Skjerve, Innherred turlag

Del denne artikkelen