Hva er et aktivitetsråd?

Publisert
Foto: Paulina Cervenka

I samarbeid med Tverga, jobber Norsk Friluftsliv for å fremme aktivitetsråd i kommunene. Men hva innebærer det egentlig?

– Her i Norge trenger vi at flere er aktive, det er superviktig for folkehelsa vår. Men i mange tilfeller vet ikke kommunen hvordan de treffer en bredde. Det gjelder spesielt de egenorganiserte, for ikke å snakke om alle innen friluftslivet. Skal vi treffe den bredden der, må vi tenke annerledes, sier Marianne Storm.

Hun er prosjektleder for Fredrikstad aktivitetsråd, som er Norges første av slitt slag. De ble etablert i 2019, nettopp basert på den typen annerledestenkning som Storm snakker om.

Aktivitetsrådet i Fredrikstad ble til på initiativ fra Norsk Friluftsliv og Tverga. De to organisasjonene håper at også andre norske kommuner vil følge etter.

– Norge har et mål om å redusere inaktiviteteten med ti prosent, og vi tror at aktivitetsråd kan være en god løsning for det, forklarer Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv

I denne filmen kan du lære mer om hva et aktivitetsråd er, og høre mer om hvorfor dette er noe Tverga og Norsk Friluftsliv mener at alle kommuner burde ha.

Filmen er laget av Tverga, i samarbeid med Norsk Friluftsliv, og er finansiert av Helsedirektoratet.

Les mer: Ber norske kommuner se til Fredrikstad

Del denne artikkelen