Høst av naturen

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020
Foto: Paulina Cervenka

Det å plukke sopp, bær, blomster og urter i utmarka i Norge koster deg faktisk ikke én eneste krone.

Skaff deg sopp og bær – helt gratis!

Det å plukke sopp, bær, blomster og urter i utmarka i Norge koster deg faktisk ikke én eneste krone. Takket være allemannsretten kan man høste raust av naturen på helt lovlig vis.

Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark, er det noen steder lagt ned forbud mot sanking av multer. Sett deg derfor alltid inn i lokale bestemmelser. Allemannsretten gir deg likevel alltid rett til å plukke multer som spises på stedet. Og de kjente favorittene som blåbær, markjordbær, tyttebær og bringebær kan du plukke så mye som du ønsker – over hele landet.

Når du er ute og sanker, husk å:

  • la fredede og truede plantearter stå i fred
  • gjøre deg kjent med vernereglene på forhånd hvis du ferdes i et naturreservat
  • ikke plukke bær helt inntil gårdstun og hus der det bor folk
  • ikke forstyrre vilt eller husdyr
  • ta hensyn til andre som ferdes i naturen
  • ikke ta røtter, never og rirkuler fra levende trær uten å spørre grunneier

(Les mer om høsting hos Miljødirektoratet)

Visste du at bær er skikkelig vitaminbomber? Det finnes så mange gode grunner til å plukke bær – og her får du fem gode grunner.

 

Hva er allemannsretten?

Allemannsretten er din gratisbillett til naturen. I Norge har alle lov til å være i naturen, enten det er på stranda, i skogen eller på fjellet. Kanskje tenker du at dette er en selvfølge, men i andre land er det ikke alltid slik.

Allemannsretten er en del av vår kultur, og er ganske unik! Den gir deg rettigheter, men også plikter. Det viktigste er å vise hensyn. Alle som er ute på tur må vise hensyn til hverandre, dyrene og naturen. Husk å rydde og plukke opp søppel, da blir det hyggeligere for andre som kommer etter deg.

To viktige uttrykk, som ofte brukes i allemannsretten, er innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som hustomter, gårdsplasser og dyrka mark, som jorder. Utmark er alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, myr, fjell og kystområder.

(teksten fortsetter under bildet)

To hender holder frem en orange kopp med blåbær oppi.

VIKTIG RETT: I Norge kan vi fritt plukke sopp, bær, blomster og urter i utmarka takket være allemannsretten.

Dette sier allemannsretten

Hvor kan jeg gå tur?

Du kan gå til fots hvor du vil i utmark. Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen. På innmark kan du hele året gå tur på veier og stier, hvis du holder avstand til gårdstun, hus og hytter. Du kan også gå tur over frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april.

Les mer hos Miljødirektoratet

Hvor og når kan jeg tenne bål?

Du har lov til å tenne bål i utmark. Det er generelt bålforbud mellom 15.april til 15.september, men det er lov å bruke skjønn. I perioden kan du tenne opp bål hvis du er helt sikker på at det ikke medfører brannfare, eller gjør skade på naturen. Er du i tvil er det bedre å la være. På vinteren er det lov å tenne bål.

Husk regelen om sporløs ferdsel, og benytt deg av allerede etablerte bålplasser. Hvis det innføres totalt bålforbud grunnet stor skogbrannfare er det helt forbudt å tenne bål og bruke engangsgriller.

Les mer på miljødirektorarets hjemmesider.

Hvor kan jeg sette opp teltet?

Det er lov å telte fritt i utmark, så lenge teltet er plassert minst 150 meter fra bebodd hus og hytte. Du kan bare telte på samme plass i to døgn. Er du på høyfjellet eller langt fra bebyggelse, kan du telte lenger.

Les mer hos Miljødirektoratet

Allemannsretten lar deg telte i utmark. Foto: Wanda Nordstrøm

Hvor kan jeg sykle?

Du kan, med noen forbehold, sykle i utmark. Du har lov til å sykle på veier og stier. Befinner du deg på to hjul over tregrensa, kan du sykle fritt. Lokalt kan det være strengere regler, for eksempel i nasjonalparker og naturreservater.

Sykling i det fri omfattes av hensynsregelen som sier at du skal opptre hensynsfullt og varsomt. Det kan i praksis bety at man for eksempel senker farten når man møter gående, og at det enkelte steder kan være greit å hoppe av sykkelen i områder hvor man kan skade grunnen.

Les mer hos Miljødirektoratet.

Hva er reglene for fiske?

Det å fiske i sjøen er gratis, så lenge du bruker fiskestang eller håndsnøre. I ferskvann er et er gratis for barn under 16 år å fiske, mellom 1. januar til 20. august. Voksne må kjøpe fiskekort. Det finnes en del ulike regler når det kommer til fiske, les mer hos Miljødirektoratet.

Allemannsretten lar deg fiske gratis i havet. Foto: Wanda Nordstrøm

Hvor kan jeg plukke bær, sopp og andre vekster?

Du kan plukke ville bær, sopp, blomster og urter i utmark, det er en del av allemannsretten. Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark, er det noen steder lagt ned forbud mot sanking av multer. Sett deg derfor alltid inn i lokale bestemmelser.

Allemannsretten gir deg likevel alltid rett til å plukke multer som spises på stedet. Og de kjente favorittene som blåbær, markjordbær, tyttebær og bringebær kan du uten unntak forsyne deg raust av, på lovlig vis, over hele landet.

Les mer hos Miljødirektoratet.

Hvor kan jeg bade?

Heldigvis kan du stort sett hoppe i vannet hvor som helst, uten å måtte tenke på juss. Men reglene for bading og opphold på stranda er strengere enn reglene for ferdsel i samme område. Bading skal skje i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Det finnes forresten ikke noe forbud mot nakenbading, men friluftslovens hensynsregel sier at man ikke skal være til ulempe for andre. Derfor er det kanskje greit å ta på seg badetøy. Les mer om bading på Miljødirektoratets nettsider.

Hvor kan jeg padle, ro og seile?

Allemannsretten sier at du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver. For kortere tid, inntil 24 timer, kan du dra båten opp på strandstrekning i utmark, men du må avtale med grunneieren, dersom du ønsker å ha båten fortøyd over tid.

Les mer hos Miljødirektoratet. 

Hva er reglene for båndtvang?

I perioden 1.april til 20.august er det generell båndtvang, og hunden må gå i bånd. Noen steder er det utvidet båndtvang så sett deg inn i lokale bestemmelser. Er det ikke båndtvang kan den gå løs, men eier må likevel ha kontroll over hunden.

Les mer hos Miljødirektoratet.

hun

I perioden 1.april til 20.august er det generell båndtvang. Foto Joe Urrutia

Hvor kan jeg ri?

Er du og hesten ute på tur, er det viktig at dere holder dere til veier og stier i skogen. På fjellet, over tregrensa, har du også lov til å ri utenfor stiene. Som rytter må du likevel vise hensyn når du rir i det fri og passe på at hestens ferdsel ikke gjør skade på naturen eller miljøet. Grunneier og kommune kan forby riding på enkelte strekninger, sjekk der du bor.

Les mer hos Miljødirektoratet

Hvor kan jeg gå på ski?

Du kan fritt gå på ski i utmark, reglene er de samme som til fots. På innmark kan du hele året gå tur på veier og stier, hvis du holder avstand til gårdstun, hus og hytter. Du kan også gå tur over frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april.

Les mer hos Miljødirektoratet

helgefjes

Allemannsretten lar deg fritt gå på ski i utmark. Foto: Lovise Tyldum Saur

Del denne artikkelen