Høring om momskompensasjon

Publisert

Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til endringer i forskrift om momskompensasjonsordningen på høring.   Endringene skal bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene og gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner. – Dette er i tråd med Regjeringens klare mål om at organisasjonene skal bruke minst mulig tid på skjemaer og mest mulig tid… Read more »

Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til endringer i forskrift om momskompensasjonsordningen på høring.

 

Endringene skal bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene og gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner.

– Dette er i tråd med Regjeringens klare mål om at organisasjonene skal bruke minst mulig tid på skjemaer og mest mulig tid på aktivitet, sier kulturminister Hadia Tajik.

 

Hovedelementene i forslaget er:

 

Minstegrenser for å søke om kompensasjon endres fra 300 000 kr til 200 000 kr i forenklet modell og fra 21 000 kr til 14 000 kr i dokumentert modell.

 

Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentralledd og aksjeselskap i forenklet modell, økes til 5 mill. kroner i likhet med underledd.

 

Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentral-, regionalledd, lokalledd og aksjeselskap i dokumentert modell til økes til 3 mill. kroner.

 

Krav til oppbevaring av dokumentasjon reduseres fra 10 til 3 år i dokumentert modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående og fra 3 år til 1 år for lokalledd.

 

Krav til oppbevaring av dokumentasjon reduseres fra 10 til 3 år i forenklet modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående.

 

Endringene vil bidra til reduserte revisjonskostnader for frivillig sektor og gjøre det enklere for flere organisasjoner å delta i ordningen.

 

Høringsfristen er satt til 4. april, i samråd med frivillig sektor.

Del denne artikkelen