Historisk dom for bygging i strandsonen

Publisert – Sist oppdatert 23.03.2018

Halden Arbeiderblad skrev torsdag 24. september om en historisk dom for bygging i strandsonen. Eieren er dømt til fengselsstraff for å ha bygd i strandsonen uten tillatelse. Dette er en historisk dom fordi det er første gang i Norge at noen er idømt fengselsstraff for brudd på plan- og bygningsloven i strandsonen. Byggingen medførte irreversible… Read more »

Halden Arbeiderblad skrev torsdag 24. september om en historisk dom for bygging i strandsonen. Eieren er dømt til fengselsstraff for å ha bygd i strandsonen uten tillatelse.

Dette er en historisk dom fordi det er første gang i Norge at noen er idømt fengselsstraff for brudd på plan- og bygningsloven i strandsonen. Byggingen medførte irreversible inngrep i naturen.

Dette er en prinsipielt viktig domsavsigelse for natur og friluftsliv. Vi mangler god rettspraksis i slike saker på tross av at det årlig er mange som bryter forbudet om bygging i 100-metersbeltet i strandsonen.

Nasjonalt opplever vi at kommunene i alt for liten grad reagerer på ulovlige tiltak i strandsonen og andre viktige naturområder. Kanskje fordi kommunene mangler ressurser, mangler miljøkompetanse eller kanskje også fordi det i mindre kommuner er vanskelig å komme over en utbygger som du ikke er i slekt med, er kollega av, møter på foreldremøte eller i en lokal forening.

Norsk Friluftsliv har stor respekt for grunneieres eiendomsrett. Samtidig er viktige naturområder et nasjonalt felleskapseie hvor forvaltningen også må skje med tanke på felleskapets beste. Summen av alle «det er jo bare ett inngrep på min tomt» – utbygginger har ødelagt naturopplevelser langs store deler av det norske kystlandskapet, og svekket allemannsretten.

Allemannsretten er vår unike gratisbillett til natur og opplevelser, og gir et enormt utbytte i form av folkehelse og livskvalitet for store grupper. Strandsonen er i denne sammenheng spesielt viktig. Men allemannsretten er under stadig press, og må forsvares slik at ikke særinteresser og enkeltindivider skal få en forfordeling av naturens goder.

Ferske tall viser at omtrent 85 % av alle dispensasjonssøknader om å bygge i strandsonen ble innvilget i fjor. Selv om vi trekker fra enkle tiltak uten sjenanse for noen, er det åpenbart lettere å gi etter for krav fra enkeltpersoner og interessegrupper enn å forsvare det befolkningen som helhet er opptatt av og har behov for.

Bedre veiledning til utbyggere, raskere og strengere reaksjoner på ulovlige tiltak vil forhåpentligvis begrense behovet for bøtelegging og fengsling i framtiden. Norsk Friluftsliv oppfordrer nyvalgte lokalpolitikere å bevare strandsonen som kilde til rekreasjon og opplevelsesverdier for kommende generasjoner. Da må de også innimellom våge å si upopulære «nei», og reagere strengt på vesentlige brudd byggeforbud.

Bildet er kun et illustrasjonsfoto og viser ikke det aktuelle stedet. Foto: Lars Verket 

Del denne artikkelen