Her fisker du helt gratis!

Publisert – Sist oppdatert 29.01.2020
Foto: Wanda Nordstrøm

Det er gratis å fiske i sjøen og havet, så lenge du bruker fiskestang eller håndsnøre. Det er takket være allemannsretten.

Fisking er en super måte å kombinere en fin naturopplevelse med matauk! Vet du hvilke regler som gjelder når du skal på fisketur?

Det er gratis å fiske i sjøen og havet med fiskestang eller håndsnøre. Dette gjelder også for fisking fra båt. Er du ute med båten, har du lov til å fiske med garn, ruser og lignende, men her gjelder noen unntak.

Les mer hos Miljødirektoratet.

Gratis fiske i ferskvann for de under 16 år

Ønsker du å fiske vann og i vassdrag med ferskvann, må du kjøpe deg et fiskekort. Dette kan du skaffe deg gjennom for eksempel Inatur.

Er du under 16 år og vil fiske i ferskvann, så er dette gratis mellom 1. januar og 20. august. Det eneste stedet dette ikke gjelder, er i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

Fiske

KORTREIST: En fisketur gir både en fin naturopplevelse og et kortreist måltid – hvis du får napp da! Foto: NJFF

 

Når du nyter naturen på fisketur, husk å

  • ha tillatelse til å fiske eller ha legitimasjon som viser at du er under 16 år når du fisker i ferskvann
  • ikke bruke levende fisk som agn
  • ikke flytte levende fisk til annet vassdrag
  • sløye og vaske fisken i det vannet du fanget den i
  • tørke fiskeredskaper, støvler og vadere før du flytter til et annet vann, for å unngå spredning av levende organismer og fiskesykdom
  • ikke forstyrre dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden
  • ferd sporløst, og ta med deg søppelet ditt hjem

Kilde: Miljødirektoratet

Se hva han får på kroken!

Hva er allemannsretten?

Allemannsretten er din gratisbillett til naturen. I Norge har alle lov til å være i naturen, enten det er på stranda, i skogen eller på fjellet. Kanskje tenker du at dette er en selvfølge, men i andre land er det ikke alltid slik.

Allemannsretten er en del av vår kultur, og er ganske unik! Den gir deg rettigheter, men også plikter. Det viktigste er å vise hensyn. Alle som er i naturen må vise hensyn til hverandre, dyrene og naturen. Husk å rydde og plukke opp søppel, da blir det hyggeligere for andre som kommer etter deg.

To viktige uttrykk, som ofte brukes i allemannsretten, er innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som hustomter, gårdsplasser og dyrka mark, som jorder. Utmark er alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, myr, fjell og kystområder.

(teksten fortsetter under bildet)

NJFF-appen: I Skandinavias mest populære jakt-app, finner du også en mye nyttig informasjon til fisketuren. Foto: Paulina Cervenka

Dette sier allemannsretten

Hvor kan jeg gå tur?

Du kan gå til fots hvor du vil i utmark. Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen. På innmark kan du hele året gå tur på veier og stier, hvis du holder avstand til gårdstun, hus og hytter. Du kan også gå tur over frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april.

Les mer hos Miljødirektoratet

Hvor og når kan jeg tenne bål?

Du har lov til å tenne bål i utmark. Det er generelt bålforbud mellom 15.april til 15.september, men det er lov å bruke skjønn. I perioden kan du tenne opp bål hvis du er helt sikker på at det ikke medfører brannfare, eller gjør skade på naturen. Er du i tvil er det bedre å la være. På vinteren er det lov å tenne bål.

Husk regelen om sporløs ferdsel, og benytt deg av allerede etablerte bålplasser. Hvis det innføres totalt bålforbud grunnet stor skogbrannfare er det helt forbudt å tenne bål og bruke engangsgriller.

Les mer på Miljødirektorarets hjemmesider.

Hvor kan jeg sette opp teltet?

Det er lov å telte fritt i utmark, så lenge teltet er plassert minst 150 meter fra bebodd hus og hytte. Du kan bare telte på samme plass i to døgn. Er du på høyfjellet eller langt fra bebyggelse, kan du telte lenger.

Les mer hos Miljødirektoratet

Hvor kan jeg sykle?

Du kan, med noen forbehold, sykle i utmark. Du har lov til å sykle på veier og stier. Befinner du deg på to hjul over tregrensa, kan du sykle fritt. Lokalt kan det være strengere regler, for eksempel i nasjonalparker og naturreservater.

Sykling i det fri omfattes av hensynsregelen som sier at du skal opptre hensynsfullt og varsomt. Det kan i praksis bety at man for eksempel senker farten når man møter gående, og at det enkelte steder kan være greit å hoppe av sykkelen i områder hvor man kan skade grunnen.

Les mer hos Miljødirektoratet.

Foto: Paulina Cervenka

Hva er reglene for fiske?

Det å fiske i sjøen er gratis, så lenge du bruker fiskestang eller håndsnøre. I ferskvann er et er gratis for barn under 16 år å fiske, mellom 1. januar til 20. august. Voksne må kjøpe fiskekort. Det finnes en del ulike regler når det kommer til fiske, les mer hos Miljødirektoratet.

Hvor kan jeg plukke bær, sopp og andre vekster?

Du kan plukke ville bær, sopp, blomster og urter i utmark, det er en del av allemannsretten. Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark, er det noen steder lagt ned forbud mot sanking av multer. Sett deg derfor alltid inn i lokale bestemmelser.

Allemannsretten gir deg likevel alltid rett til å plukke multer som spises på stedet. Og de kjente favorittene som blåbær, markjordbær, tyttebær og bringebær kan du uten unntak forsyne deg raust av, på lovlig vis, over hele landet.

Les mer hos Miljødirektoratet.

Hvor kan jeg bade?

Heldigvis kan du stort sett hoppe i vannet hvor som helst, uten å måtte tenke på juss. Men reglene for bading og opphold på stranda er strengere enn reglene for ferdsel i samme område. Bading skal skje i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Det finnes forresten ikke noe forbud mot nakenbading, men friluftslovens hensynsregel sier at man ikke skal være til ulempe for andre. Derfor er det kanskje greit å ta på seg badetøy. Les mer om bading på Miljødirektoratets nettsider.

Hvor kan jeg padle, ro og seile?

Allemannsretten sier at du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver. For kortere tid, inntil 24 timer, kan du dra båten opp på strandstrekning i utmark, men du må avtale med grunneieren, dersom du ønsker å ha båten fortøyd over tid.

Les mer hos Miljødirektoratet. 

padling

Foto: Frida Eikås Hagen

Hva er reglene for båndtvang?

I perioden 1.april til 20.august er det generell båndtvang, og hunden må gå i bånd. Noen steder er det utvidet båndtvang så sett deg inn i lokale bestemmelser. Er det ikke båndtvang kan den gå løs, men eier må likevel ha kontroll over hunden.

Les mer hos Miljødirektoratet.

Hvor kan jeg ri?

Er du og hesten ute på tur, er det viktig at dere holder dere til veier og stier i skogen. På fjellet, over tregrensa, har du også lov til å ri utenfor stiene. Som rytter må du likevel vise hensyn når du rir i det fri og passe på at hestens ferdsel ikke gjør skade på naturen eller miljøet. Grunneier og kommune kan forby riding på enkelte strekninger, sjekk der du bor.

Les mer hos Miljødirektoratet

Hvor kan jeg gå på ski?

Du kan fritt gå på ski i utmark, reglene er de samme som til fots. På innmark kan du hele året gå tur på veier og stier, hvis du holder avstand til gårdstun, hus og hytter. Du kan også gå tur over frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april.

Les mer hos Miljødirektoratet

helgefjes

Allemannsretten lar deg fritt gå på ski i utmark. Foto: Lovise Tyldum Saur

Del denne artikkelen