Her er vår nye logo!

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

I 25 år har «Friluftslivets fellesorganisasjon» kjempet for bevaring av natur, mer friluftsliv og bedre folkehelse i Norge. Med ny logo og nytt navn fortsetter vi å fremme friluftsliv for alle.   En rekke friluftsorganisasjoner besluttet i 1989 å opprette en felles virksomhet til støtte for det viktige arbeidet som organisasjonene utfører. Senere har nye… Read more »

I 25 år har «Friluftslivets fellesorganisasjon» kjempet for bevaring av natur, mer friluftsliv og bedre folkehelse i Norge. Med ny logo og nytt navn fortsetter vi å fremme friluftsliv for alle.

 

En rekke friluftsorganisasjoner besluttet i 1989 å opprette en felles virksomhet til støtte for det viktige arbeidet som organisasjonene utfører. Senere har nye kommet til, og vi har i dag 15 medlemsorganisasjoner.

 

Friluftsliv – for alle
Organisasjonene gav oss i Norsk Friluftsliv i oppdrag å arbeide for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle. Det var også et mål at flere gjennom naturopplevelser skulle få helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd.

 

Vern om natur og allemannsretten
Vern om, og fremme av allemannsretten har også stått meget sentralt i arbeidet. Mange tar fri tilgang til natur for gitt. Men historien viser oss at viktige naturområder for friluftsliv lett kan forsvinne til andre samfunnsformål dersom ikke noen ivaretar allmennhetens interesser. Presset på grønne områder er økende. Arbeid med å sikre områder til bruk for friluftsliv vil også være meget sentralt i årene fremover.

 

Friluftsliv og folkehelse
Stadig nye rapporter og forskningsresultater understreker friluftslivets betydning for folkehelsen og menneskers livskvalitet. Det er derfor gledelig at mange politikere ser stor verdi av de frivillige organisasjonenes arbeid, og ønsker å styrke samarbeidet i årene fremover.

 

Her er våre medlemsorganisasjoner

 

Last ned vår logo (jpg)

Last ned vår logo (eps)

Last ned vår logo (png)

 

 

Del denne artikkelen