To jenter sykler på sti.
To jenter sykler på sti.

Her er reglene for sykling i naturen

Publisert – Sist oppdatert 15.03.2024
Foto: Magnus Nyløkken / Skiforeningen

Flotte naturopplevelser, fart, adrenalin og mestringsfølelse: Det er mange grunner til å finne frem sykkelen, men noen hensyn må du ta.

Sykling i skog og mark gir både nærhet til naturen, en deilig frihetsfølelse og gjør at du kan komme deg til steder du kanskje ikke når like lett til fots. Her kan du se hvilke regler som gjelder når du skal sykle i naturen.

Hvor i naturen kan jeg sykle?

I utgangspunktet kan du sykle fritt på stier og veier i utmark. På høyfjellet kan du også sykle utenfor stier og veier. I verneområder, som nasjonalparker og naturreservater, er det ofte egne regler for sykkel. Der må du sjekke lokale verneforskrifter. Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

Hva innebærer hensynsfull ferdsel på sykkel?

Når du sykler i naturen er du omfattet av friluftslovens hensynsregel, som sier at du skal opptre hensynsfullt og varsomt. Det betyr for eksempel at du bør senke farten når du møter gående. Husk at du som syklist har større fart og derfor et større ansvar for tryggheten, og vær spesielt forsiktig i nærheten av små barn, eldre og dyr.

Som syklist skal du også ta hensyn til naturen og dyrelivet, og unngå å skade grunnen ved å hoppe av sykkelen på sårbare områder. Hold deg til merkede stier når det er mulig, unngå å krysse sensitive områder, og ta med deg alt av søppel når du forlater området. Vær også oppmerksom på eventuelle vernebestemmelser.

Hvilke regler gjelder for bruk av el-sykkel i naturen?

I utgangspunktet kan du bruke el-sykkel i utmark på samme måte som vanlig sykkel, men bruk av el-sykkel inngår ikke i allemannsretten. Derfor kan kommunene bestemme at el-sykkel ikke er lov i enkelte områder, og grunneiere kan også spesifikt forby bruk av el-sykkel. I verneområder vil det også kunne være forskjell på reglene for bruk av sykler og el-sykler. Dette vil da stå i verneforskriften for det enkelte området.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg er usikker på hvilke regler som gjelder for sykling i et bestemt område?

Ta kontakt med lokale myndigheter eller organisasjoner som Syklistenes Landsforening for veiledning. De kan gi deg informasjon om gjeldende regelverk, anbefalinger og eventuelle restriksjoner for sykling i området du ønsker å utforske.

Stivettreglene

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har laget en liste med nyttige stivettregler, for deg som vil sykle i utmark:

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig
  langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Besøk gjerne nettsidene til Syklistenes Landsforening. De har mange gode tips og nyttig informasjon om alt fra vedlikehold av sykkelen til hvordan du kommer i gang med vintersykling.

Les også: Hva er allemannsretten?

Tre gutter på sykkel i Oslomarka

VIS HENSYN: Du har rett til å sykle på veier og stier, men vis hensyn til andre syklister og gående. Foto: Hilde Myhrvold.

Del denne artikkelen