natur
natur

Har en friluftsutfordring til skoler og barnehager

Publisert – Sist oppdatert 31.01.2020

På Friluftsliv i skolens nye Facebook-side finner du nå jevnlige utfordringer til ansatte i skoler og barnehager. Målet er at enda flere elever skal få gleden av å lære i friluft.

I 2018 styrket Norsk Friluftsliv satsingen på å få barn ut i naturen, med det nystartede prosjektet Friluftsliv i skolen. Prosjektleder Gunhild Bondevik Størseth, koordinerer arbeidet, som har som mål at flere barn får et aktivt forhold til natur og friluftsliv. Nå tar hun også i bruk Facebook for å nå ut til ansatte i skoler og barnehager.

På Friluftsliv i skolens Facebook-side legges det annenhver uke ut en utfordring til å gjennomføre en spesiell uteaktivitet med elevene. Utfordringen har fått navnet «frisk luft og liv i skolen». Alle som deltar med sine klasser og legger inn en kort beskrivelse eller et bilde fra aktiviteten, er med i trekningen av et gavekort på 500 kroner.

Følg Friluftsliv i skolen på Facebook for å se og delta i utfordringene! Du finner den også her, sammen med en oversikt over tidligere utfordringer.

– Utfordringene skal være sesongrelevante og skal enkelt kunne knyttes opp mot temaer man skal lære om i skolen. Det er også et mål at de skal være så åpne at de kan brukes på ulike trinn, og også kan tilpasses bruk i barnehager, sier Gunhild Bondevik Størseth.

Det å ta i bruk naturen som læringsarena har en rekke ulike fordeler, både for elevenes faglige utvikling og for det sosiale miljøet i klassen, forklarer hun.

På nettsiden friluftsliviskolen.no kan lærere og andre som arbeider i skole og barnehage, finne en samlet oversikt over hva organisasjoner tilbyr når det kommer til aktivitetsdager, utstyr, overnatting, tilrettelegging av områder, kurs og undervisningsideer.

– Facebook-utfordringene er også en måte å få vist fram de mange ute-undervisningsideene som finnes der ute. Lærerne som ønsker å gjøre mer av dette, skal slippe å starte fra scratch, forklarer Bondevik Størseth.

Hennes erfaring er at mens mange lærere allerede har et sterkt engasjement for friluftsliv i skolen, finnes det andre som kanskje trenger litt mer motivasjon til å ta med seg elevene ut og lære hvordan man gjør det.

– Forhåpentligvis kan disse utfordringene være en inspirasjon til begge disse gruppene, sier hun.

Del denne artikkelen