Sylvi Listhaug og Lasse Heimdal
Sylvi Listhaug og Lasse Heimdal

Håper på godt samarbeid for folkehelsa

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Folkehelseminister Sylvi Listhaug mener frivilligheten er viktig for å få flere ut i naturen. Norsk Friluftsliv, med sine over 5000 lag og foreninger, håper på et godt samarbeid med den ferske ministeren.

Tekst: Linn Elise Jakhelln
Foto: Wanda Nordstrøm

Denne uka var folkehelseministeren tilstede på Landskonferanse Friluftsliv i Trondheim, med over 250 deltakere. Her roste hun friluftsorganisasjonene for aktiviteten de skaper landet rundt.

– Organisasjonene gjør en fantastisk innsats for folk i alle aldre, skrøt hun fra talerstolen.

Brenner for de eldre

I samtale med generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, var Listhaug tydelig på at hun mener frivilligheten vil spille en viktig rolle på feltet i tiden framover.

–  Vi skal få til enda mer frivillighet, for å få de som ikke greier det på egenhånd ut i skog og mark, lovet hun.

Mer friluftsliv for funksjonshemmede og eldre som sliter med å klare å komme seg ut alene, er noe som opptar den ferske ministeren. Og her ønsker hun å samarbeide med frivilligheten for å skape resultater.

– Nå har vi jo blant annet dette prosjektet Aktiv i 100, gågrupper for eldre som er mange steder rundt om i Norge. Jeg tenker at vi må gjøre mer sånt, og få til å utløse den frivilligheten som finnes, forklarte hun.

Viktig med motivasjon

Den nye folkehelseministeren har ingen enkel oppgave foran seg. Helseutgiftene i Norge stadig blir høyere, og i 2018 økte disse med hele 14,8 milliarder fra året før.

Listhaug mener fysisk aktivitet er et viktig satsingsområde for å få stoppe den negative utviklingen.

Men hun er opptatt av at ønsket om å bevege seg skal komme fra folk selv.

– Fysisk aktivitet er jo kjempeviktig for at man skal ta vare på helsa si. Så det handler jo om å motivere folk til å komme seg ut. Jeg har jo ikke tro på den moralske pekefingeren som gjør at folk kanskje føler seg dårlige, forklarte hun.

Står ikke på viljen

Heimdal i Norsk Friluftsliv har heller ikke tro på pekefingre. Derimot tror han ikke alltid det er viljen det står på.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Norsk Friluftsliv viser at 61 prosent av oss mener at vi burde være mer fysisk aktive enn vi er i dag.

Samme undersøkelse viser at friluftsliv er den formen for fysisk aktivitet flest av oss kunne tenke seg å gjøre mer av.

– Ønsket om å være mer fysisk aktive er der hos mange. Og friluftsliv er den aktivitetsformen som det er lavest terskel for å delta i. Så ønsket og viljen er faktisk der hos mange, men tid og praktiske utfordringer veier ofte tyngre i hverdagen hvis man ikke fra før har en daglig rytme og vane for aktivitet, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Håper vi kan løfte sammen

Norsk Friluftslivs 17 medlemsorganisasjoner jobber hver dag med å skape friluftsglede og gode naturopplevelser, og hjelper folk i gang gjennom organiserte aktiviteter, sosiale felleskap og praktisk veiledning. Et viktig mål er at enda flere kommer seg ut på tur, oftere.

– Vi er glade for å høre at Listhaug verdsetter frivilligheten. Nå håper vi at vi kan løfte sammen, for å få til en skikkelig dugnad for folkehelsa, sier Lasse Heimdal.

– Våre organisasjoner står klare til dyst, men vi trenger at dette feltet løftes fram også fra regjeringens side. Vi håper Listhaug blir folkehelseministeren som virkelig tar grep, samordner innsatsen bedre og blir med på et krafttak på friluftslivet – for folkehelsas skyld!

Del denne artikkelen