Søndagstur forlenger livet

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Hagearbeid og søndagstur forlenger livet: Forskerne Ingar Holme fra og Sigmund A. Anderssen har funnet at man trolig lever lenger jo mer fysisk aktiv man er. Hvis man har et høyt aktivitetsnivå har man 70 % økt sjanse for å bli 85 år, sier Holme og Anderssen i studien som er omtalt i Tidsskriftet for… Read more »

Hagearbeid og søndagstur forlenger livet: Forskerne Ingar Holme fra og Sigmund A. Anderssen har funnet at man trolig lever lenger jo mer fysisk aktiv man er. Hvis man har et høyt aktivitetsnivå har man 70 % økt sjanse for å bli 85 år, sier Holme og Anderssen i studien som er omtalt i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Lett aktivitet (gange, sykling, søndagstur) minst fire timer i uken var assosiert med 35 % reduksjon i dødelighet sammenliknet med de inaktive. Ved moderat aktivitet (trening, idrett, tungt hagearbeid) og høy aktivitet (hard trening, konkurranseidrett) er dødeligheten trolig redusert med 50 %.

 

Studien viser at dersom man ikke er helt stillesittende, har man 20-30 % økt sjanse for å bli 85 år. Hvis man er lett fysisk aktiv er sjansen om lag 60 % og hvis man har et høyt aktivitetsnivå har man 70 % økt sjanse for å bli 85 år.

 

Studien viser også at det aldri er for sent å begynne å bevege seg. De som var inaktive på 70-tallet, men drev med lett eller moderat aktivitet 30 år senere, hadde 44 % lavere dødelighet enn de som fortsatte en stillesittende tilværelse. Røykeslutt har også effekt; de som sluttet å røyke hadde 31 % lavere dødelighet enn de som røykte ved begge undersøkelsene.

 

Professor Rune Wiseth uttaler at denne typer studier er viktige, og at det finnes for få av dem.

 

– I en nyere metaanalyse ble effekten av fysisk aktivitet og farmakologisk intervensjon på dødelighet sammenliknet hos pasienter med koronarsykdom, hjertesvikt, prediabetes og gjennomgått slag. Konklusjonen var at fysisk aktivitet og farmakologisk intervensjon hadde omtrent samme mortalitetsreduserende effekt. Hvis nytten av trening var studert med samme iver som nytten av medikamenter, hadde vårt kunnskapsgrunnlag kanskje vært annerledes, skriver han på lederplass.

 

– Det er en reell fare for at det vi definerer som kunnskapsbasert behandling, består i mer medikamenter og mindre fysisk aktivitet enn det som kunne gitt de aller beste resultater, mener han.

 

Lett aktivitet kan være gange, sykling og en søndagstur, og man bør være i bevegelse minst fire ganger i uken. Moderat aktivitet er trening, idrett og tungt hagearbeid, mens høy aktivitet er hard trening og konkurranseidrett.

 

Les artikkelen hos Tidsskrift for Den norske legeforening

Del denne artikkelen