Grøntområder er et viktig middel for å redusere stress i hverdagen

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En svensk studie fra 2011 har sett på sammenhengen mellom stress og preferanser for aktiviteter og utendørsmiljøer. 953 informanter var med i studien, der de besvarte et spørreskjema sendt via posten. Resultatene viser at individer som rapporterer mye stress er ofte unge voksne, kvinner, folk som er sykemeldt, småbarnsforeldre og folk som er misfornøyd med hjemmemiljøet…. Read more »

En svensk studie fra 2011 har sett på sammenhengen mellom stress og preferanser for aktiviteter og utendørsmiljøer. 953 informanter var med i studien, der de besvarte et spørreskjema sendt via posten. Resultatene viser at individer som rapporterer mye stress er ofte unge voksne, kvinner, folk som er sykemeldt, småbarnsforeldre og folk som er misfornøyd med hjemmemiljøet. Mange som opplever mye stress opplever også å ha lite tilgang til grøntområder, og ønsker å bruke grøntområder oftere. I studien ble 17 utendørsaktiviteter identifisert. Den mest foretrukne aktiviteten for de mest stressede informantene var «hvile aktiviteter», etterfulgt av aktiviteter med dyr og «gå aktiviteter».

Bakgrunnen for studien er at det morderne liv tilbyr færre muligheter for utendørs aktiviteter og mental restitusjon. Utendørs aktiviteter i urbane grøntområder kan være et middel for å redusere stress i hverdagen. Resultatene fra studien gir informasjon om hvordan man bør planlegge urbane grøntområder, for å legge til rette for utendørs aktiviteter for individer som opplever mye stress.

Les mer om studien her: Stressed individuals’ preferences for activities and environmental characteristics in green spaces

Del denne artikkelen