Grønne områder kan redusere sosioøkonomiske helseforskjeller

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En britisk studie fra 2008 har sett på sammenhengen mellom lav inntekt, dødelighet og tilgangen til grønne områder. Studiet konkluderer med at befolkninger som har tilgang til de grønneste områdene har de laveste verdiene av helseforskjeller, sett i forhold til inntektsnivå. Det er grunn til å tro at fysiske miljøer som bidrar til god helse kan redusere sosioøkonomiske helseforskjeller…. Read more »

En britisk studie fra 2008 har sett på sammenhengen mellom lav inntekt, dødelighet og tilgangen til grønne områder. Studiet konkluderer med at befolkninger som har tilgang til de grønneste områdene har de laveste verdiene av helseforskjeller, sett i forhold til inntektsnivå. Det er grunn til å tro at fysiske miljøer som bidrar til god helse kan redusere sosioøkonomiske helseforskjeller.

Les forskningsartikkelen her: Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an obeservational population study

Del denne artikkelen