Grønne omgivelser påvirker helsen positivt

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En nederlandsk studie fra 2003 har undersøkt om personer som bor i grønne omgivelser har bedre helse enn personer som bor i mindre grønne omgivelser. Resultatene fra studien er hentet fra en selvrapportert helseundersøkelse av 10.000 informanter, samt data om bruk av naturen i forhold til tilgjengelig grøntareal i nærheten av deres boliger. Sosioøkonomiske og demografiske… Read more »

En nederlandsk studie fra 2003 har undersøkt om personer som bor i grønne omgivelser har bedre helse enn personer som bor i mindre grønne omgivelser. Resultatene fra studien er hentet fra en selvrapportert helseundersøkelse av 10.000 informanter, samt data om bruk av naturen i forhold til tilgjengelig grøntareal i nærheten av deres boliger.

Sosioøkonomiske og demografiske faktorer ble kontrollert, i tillegg til urbanitet. Resultatene viste at grønne omgivelser påvirker helsen positivt, og særlig blant husmødre og eldre, som ofte oppholder seg mye i lokalområdene. Videre viste det seg at personer med lavere utdannelsesnivå hadde spesielt god helsegevinst av grøntområder i nærheten av boligen.

Les mer om studien her: Natural environments — healthy environments? An exploratory analysis of the relationship between greenspace and health

Del denne artikkelen