Grønne omgivelser og hageaktiviteter gir økt velvære for eldre i omsorgsboliger

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En finsk studie fra 2005 har sett på hvordan grønne omgivelser og hageaktiviteter påvirker den subjektive velvære for eldre som bor i omsorgsboliger. Bakgrunnen for studien er at mange vestlige land står ovenfor et aldrende samfunn, og en økning i kroniske sykdommer, som påfører store kostnader for helsesystemet. Hensikten med studien er å vurdere hvorvidt grønne… Read more »

En finsk studie fra 2005 har sett på hvordan grønne omgivelser og hageaktiviteter påvirker den subjektive velvære for eldre som bor i omsorgsboliger. Bakgrunnen for studien er at mange vestlige land står ovenfor et aldrende samfunn, og en økning i kroniske sykdommer, som påfører store kostnader for helsesystemet. Hensikten med studien er å vurdere hvorvidt grønne omgivelser og aktiviteter kan gi positive effekter for eldre som bor i omsorgsboliger, og som videre kan redusere helsekostnadene. Resultatene er hentet fra 3 typer fasiliteter for eldre, der de eldre hadde ulike funksjonelle kapasiteter. Studien bygger på intervjuer og spørreskjemaer.

Studien indikerer at opplevelsen av hageplanter og stell av planter kan gi økt velvære for eldre, spesielt med tanke på de sosiale og psykologiske aspektene. Ifølge observasjoner av personalet innbyr hageplantene til givende aktiviteter som kan stimulere sansene til eldre med demens, samt skape positive følelser. De eldre i studien fortalte at det var viktig for dem å kunne se planter og observere naturen. Nesten alle deltakerne opplevde at de ble i bedre humør ved å oppholde seg i hagen, og mer enn halvparten forbedret søvnkvaliteten og konsentrasjonsevnen; naturen genererte følelsen av gjenoppretting og fremmet fred i sinnet. Mangel på assistanse eller dårlig vær var de vanligste årsakene for begrenset utendørsopphold. Få pasienter nevnte deres helseproblemer som en begrensing.

Les mer om studien her: The influence of a green environment and horticultural activities on the subjective well-being of the elderly living in long-term care

Del denne artikkelen