Grønn trening viktig for interessante folkehelse-grupper

Publisert

Grønn trening er en viktig kilde til fysisk aktivitet og helse blant voksne nordmenn, viser en norsk studie fra 2016. Det gjelder særlig i undergrupper av interesse for folkehelsen, som eldre, de med lavere sosioøkonomisk status, og de som bor i ikke-urbane områder. Mer bør gjøres for å forstå og løse ulikheter i forhold til… Read more »

Grønn trening er en viktig kilde til fysisk aktivitet og helse blant voksne nordmenn, viser en norsk studie fra 2016. Det gjelder særlig i undergrupper av interesse for folkehelsen, som eldre, de med lavere sosioøkonomisk status, og de som bor i ikke-urbane områder. Mer bør gjøres for å forstå og løse ulikheter i forhold til det som oppfattes som tilgjengelighet til naturen.

Studien tar for seg spørsmålet «er grønn aktivitet noe for alle?», der de har studert nordmenns trening- og aktivitetsvaner i naturen. Studien viser at nordmenn er særlig glad i å være i aktivitet i skogen og ved/på sjøen, uansett aktivitetsnivå.

Mer om studien kan du lese her: Is Green Exercise for All? A Descriptive Study of Green Exercise Habits and Promoting Factors in Adult Norwegians.

 

 

Del denne artikkelen