Se vårt gratis webinar om hyttebygging og arealpress

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2023
Foto: Torgeir Wittersø Skancke

I 2022 ble det bygget hele atten nye hytter hver dag. Hva betyr denne arealpolitikken for naturen og friluftslivet?

Dette vil du få svar på i webinaret:

 • Hva er utfordringene som følger med hyttebygging i naturen?
 • Hva er koblingen mellom den internasjonale naturavtalen, naturtap og lokal arealpolitikk her i Norge?
 • Hvilke juridiske muligheter har kommunene til å sikre bedre styring av arealbruk?
 • Hva kan gjøres for å stanse nedbygging av verdifulle natur- og friluftslivsområder?

Her kan du se hele webinaret når du vil: Webinar om hyttebygging og arealpress – YouTube

Innhold

 1. Introduksjon av programleder Line Lillebø Osfoss, Norges Jeger- og Fiskerforbund
 2. Erfaringer og betraktninger ved journalist Torgeir Wittersø Skancke
 3. Naturavtalen, norsk arealpolitikk generelt og hytteutbygging spesielt ved professor Vigdis Vandvik
 4. Kommentar fra Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet
 5. Status og planlagt hyttebygging i kommune-Norge ved forsker Trond Simensen (NINA)
 6. Kommentar fra Siri Parmann, Norges Jeger- og Fiskerforbund
 7. Presentasjon av regjeringens hytteveileder ved utredningsleder Liv Kirstine Just-Mortensen (KDD)
 8. Kommentar fra Maylinn Stomperud, Den Norske Turistforening
 9. Hvilket juridisk mulighetsrom har kommunene for å bevare natur og begrense arealpresset? Ved jurist Nikolai Winge
 10. Hva skjer og har skjedd i hyttekommunen Trysil? Ved Morten Aas, Forum for Natur og Friluftsliv i Innlandet
 11. Samtale og oppsummerende betraktning mellom jurist Nikolai Winge og nestleder i Naturvernforbundet Pernille Bonnevie Hansen

FRILUFTSGLEDE: Hytteparadokset er at vi gjerne bygger store hyttefelt nettopp for å komme nærmere den samme naturen som vi ender med å bygge ned. Foto: John Petter Nordbø

Del denne artikkelen