Gratis håndbok om naturforvaltning

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Eboka «Faktaark om naturforvaltning – Engasjement nytter» gjør det enkelt å få grunnleggende kunnskap om viktige saksområder som berører natur- og friluftslivsinteresser. Les mer om håndboka og last den ned her. Sentrale temaer er blant annet lovene for arealforvaltning, som kom i 2009; naturmangfoldloven og plandelen av plan- og bygningsloven. Tanken er at hvert enkelt faktaark… Read more »

Eboka «Faktaark om naturforvaltning – Engasjement nytter» gjør det enkelt å få grunnleggende kunnskap om viktige saksområder som berører natur- og friluftslivsinteresser. Les mer om håndboka og last den ned her.

Sentrale temaer er blant annet lovene for arealforvaltning, som kom i 2009; naturmangfoldloven og plandelen av plan- og bygningsloven.

Tanken er at hvert enkelt faktaark skal kunne brukes separat, men at de til sammen skal være en håndbok eller et oppslagsverk for alle som engasjerer seg i viktige saker innen natur- og friluftsliv.

Faktaarkene bygger blant annet på og er en videreutvikling av tidligere utarbeidet informasjonsmateriell:

  • Håndbok i arealplanlegging for lokallag (1992)
  • Skap bærekraftig lokalsamfunn! Håndbok i areal-planlegging (1999)

Målgruppen for faktaarkene er først og fremst alle som er engasjert i saker som berører natur- og friluftsliv innenfor Forum for natur og friluftsliv (FNF) og natur- og friluftslivsorganisasjonene. Imidlertid vil sannsynligvis mange av arkene også være nyttige for andre som er har behov for lett tilgjengelig faktakunnskap om de temaene som tas opp.

Svaner i Oslo

Faktaarkene i eboka er utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte fra Miljøverndepartementet.

I forbindelse ned utviklingen og utarbeidelsene av faktaarkene ble det opprettet en ressursgruppe med representanter fra Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes
Landsforbund, Forum for natur og friluftsliv, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund og Oslo og Omland Friluftsråd.

Faktaarkene om lovverk, forvaltning og planlegging er ved utarbeidelsestidspunkt kvalitetssikret av Miljøverndepartementet.

Last ned eboka her (pdf 7MB)

 Foto: Lill Haugen

Del denne artikkelen